Từ 2021, tăng thời gian làm thêm giờ đến 40 giờ/tháng

Từ 2021, tăng thời gian làm thêm giờ đến 40 giờ/tháng

Thời gian làm thêm giờ và quy định về làm thêm giờ là vấn đề rất được quan tâm. Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều quy định về thời giờ làm việc có sự thay đổi đáng kể so với BLLĐ năm 2012. Một trong những quy định mới đó là việc tăng thời gian làm thêm giờ đến 40 giờ/tháng. Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu ngay nhé!

1. Quy định mới của Bộ Luật lao động 2019 so với Bộ Luật lao động 2012:

+ Theo Điều 106 Bộ luật Lao động 2012:

Tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; không quá 30 giờ/tháng và tổng số không quá 200 giờ/năm.

+ Theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019:

Tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng, không quá 200 giờ trong 01 năm.

Như vậy, từ 01/01/2021, số giờ làm thêm của NLĐ tối đa trong 01 tháng được tăng từ 30 giờ lên 40 giờ.

Đồng thời, trong một số trường hợp, NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm không quá 300 giờ/năm. Khi đó, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy định mới).

2. Một số trường hợp ngoại lệ:

NSDLĐ được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm trong các trường hợp:

– Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày; điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản; Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

– Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn; kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

– Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm; hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước; do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu; sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.

thoi-gian-lam-them-gio

NSDLĐ có quyền yêu cầu NLĐ làm thêm giờ mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm. Theo quy định tại Điều 107 BLLĐ năm 2019, NLĐ không được từ chối trong trường hợp sau đây:

– Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người; tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa; trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của NLĐ theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Trên đây là quy định mới về thời giờ làm việc theo Bộ luật lao động năm 2019. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, hãy liên hệ Luật Vitam để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *