Từ 2021, doanh nghiệp có cần báo trước ngày hết hạn hợp đồng?

Hết hạn hợp đồng là một trong những thời điểm doanh nghiệp và người lao động cần thực sự lưu ý. Bởi lẽ đây cũng là một trong những căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy theo quy định mới nhất, doanh nghiệp có cần báo trước ngày hết hạn hợp đồng với người lao động hay không? Trong bài viết này, Luật Vitam sẽ giải thích cụ thể hơn tới quý vị và các bạn.

1. Khi hết hạn hợp đồng có cần báo trước?

Thời hạn của hợp đồng là một trong những nội dung bắt buộc phải được quy định trong hợp đồng lao động. điều này tuân thủ theo quy định của Bộ luật lao động.

Theo quy định tại khoản 1 Bộ luật lao động năm 2012 quy định, khi sắp hết thời hạn ghi trên hợp đồng, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người lao động về thời điểm chấm dứt hợp đồng. Cụ thể quy định về thời gian:

 Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy căn cứ theo các quy định trên, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người lao động biết về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động trước ít nhất 15 ngày so với ngày hợp đồng hết hạn.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, quy định về việc thông báo trước khi hết hạn hợp đồng đã có sự thay đổi. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động năm 2019 chỉ quy định người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết thời hạn.

Theo quy định mới nhất hiện hành, từ năm 2021, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp không cần đảm bảo về số ngày báo trước như quy định tại Bộ luật lao động năm 2012.

2. Trường hợp không báo trước ngày hết hạn hợp đồng, doanh nghiệp có bị phạt?

Theo quy định tại  Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/4/2020 đã bỏ quy định về việc xử phạt đối với hành vi không báo trước về thời gian hết hạn hợp đồng. Theo đó, nếu doanh nghiệp không báo trước ngày hợp đồng lao động hết hạn thì cũng sẽ không còn bị phạt hành chính. Quy định này nhằm đảm bảo theo tinh thần của Bộ luật lao động 2019 và tình hình của thực tế. Bởi lẽ bản thân người lao động sẽ phải nhớ thời gian này chứ không quy trách nhiệm cho bên sử dụng lao động.

Trên đây là những quy định mới nhất của luật về vướng mắc trường hợp doanh nghiệp có cần báo trước với người lao động về thời gian hết hạn của hợp đồng hay không. Nếu quý vị và các bạn còn bất kì vướng mắc nào, hãy liên hệ với Luật Vitam chúng tôi để được giải đáp. Luật Vitam luôn làm việc vì tâm và vì lợi ích khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *