Từ 2021 – 2025, cải cách cơ bản chế độ tiền lương của công chức

Từ 2021 – 2025, cải cách cơ bản chế độ tiền lương của công chức

Chế độ tiền lương của công chức sẽ được cải cách từ năm 2021 – 2025. Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/05/2021 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết này. Đây là cải cách cơ bản chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, giao Bộ Nội vụ xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới. Thời gian thực hiện từ 2021 – 2025.

2. Nhiệm vụ trọng tâm khác.

Cũng theo Nghị quyết này, Chính phủ còn đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Để tập trung phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội như:

– Cải cách tổng thể, hệ thống, đồng bộ chính sách tiền lương. Theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường. Lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương.

– Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; nâng tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chuyên nghiệp cao. Và quy định rõ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

– Tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là các hộ gia đình nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở.

– Hoàn thành dứt điểm việc xóa nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố trên địa bàn cả nước…

Trên đây là những thông tin về vấn đề cải cách cơ bản chế độ tiền lương của công chức từ 2021-2025. Luật Vitam hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *