Trường hợp nào NSDLĐ được kéo dài thời hạn thanh toán quyền lợi cho NLĐ?

Kéo dài thời hạn thanh toán quyền lợi cho NLĐ là vấn đề có nhiều điểm mới khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Trong đó, bổ sung quy định thời hạn thanh toán quyền lợi của NSDLĐ và NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ. Vậy trường hợp nào NSDLĐ được kéo dài thời hạn thanh toán quyền lợi cho NLĐ? Luật Vitam sẽ giải đáp lĩnh vực này qua bài viết sau:

1. Thanh toán những ngày NLĐ chưa nghỉ phép năm

Căn cứ theo quy định tại Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp NLĐ chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì NLĐ sẽ được công ty thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ khi NLĐ nghỉ việc.

2. Thời hạn thanh toán tiền ngày nghỉ phép năm khi NLĐ nghỉ việc

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

Như vậy, theo quy định trên thì trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty sẽ phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của NLĐ; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Trường hợp nào NSDLĐ được kéo dài thời hạn thanh toán quyền lợi cho NLĐ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

8. Bổ sung Điều 14a sau Điều 14 như sau:

Điều 14a. Thời hạn thanh toán quyền lợi của NSDLĐ và NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

2. NSDLĐ hoặc NLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

3. Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo Điều 44 của Bộ luật lao động hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 của Bộ luật lao động.

Như vậy, khi thuộc một trong các trường hợp trên thì NSDLĐ sẽ được kéo dài thời hạn thanh toán tiền ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ đến không quá 30 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.

Trên đây là những trường hợp nào NSDLĐ được kéo dài thời hạn thanh toán quyền lợi cho NLĐ? Nếu còn vướng mắc, hãy liên hệ ngay với Luật Vitam để được hỗ trợ. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *