Trách nhiệm của công ty khi người lao động xảy ra tai nạn lao động

Công ty có trách nhiệm gì khi nhân viên xảy ra tai nạn lao động?

Xảy ra tai nạn lao động là điều không ai mong muốn. Vậy nếu tình huống này xảy ra thì công ty sẽ có trách nhiệm như thế nào? Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu ngay bàu viết sau bạn nhé!

NLD-xay-ra-tai-nan-lao-dong

1. Căn cứ pháp lý

– Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

– Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

2. Điều kiện hưởng chế độ khi NLĐ xảy ra tai nạn lao động

– Căn cứ pháp lý: Điều 45 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 

– Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ của người sử dụng lao động chi trả khi:

+ Người lao động bị tai nạn

+ Phải được xác định là tai nạn lao động.

3. Trách nhiệm của công ty khi người lao động xảy ra tai nạn lao động

 – Căn cứ pháp lý: Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 

 – Trách nhiệm của công ty khi người lao động bị tai nạn:

a. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động. Tạm ứng chi phí sơ cứu,  cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động;

b. Thanh toán chi phí y tế cho người bị tai nạn lao động 

c. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

d. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra

e. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này

  +Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động giám định y khoa. Xác định mức độ suy giảm khả năng lao động theo quy định pháp luật.

4. Kết luận

Như vậy, công ty  sẽ có trách nhiệm chi trả chi phí sơ cứu, cấp cứu đến khi người lao động điều trị ổn định. Công ty có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, trợ cấp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động. Khi quay trở lại làm việc, công ty sẽ phải sắp xếp cho người lao động công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *