Tiền lương trong thời gian thử việc được tính như thế nào

Thử việc là thời gian làm việc của người lao động trước khi đi tới kí kết hợp đồng chính thức với người sử dụng lao động. Trong thời gian này, người lao động vẫn sẽ được hưởng lương theo quy định. Vậy mức lương với người lao động đang trong giai đoạn thử việc sẽ được quy định như thế nào? Luật Vitam sẽ giải đáp cụ thể hơn tới quý vị và các bạn trong bài viết dưới đây.

1. Thử việc là gì? 

Thử việc là hoạt động của người sử dụng lao động đối với yêu cầu người lao động, cũng như sự hòa nhập của người lao động.

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

2. Quy định về thời gian thử việc mới nhất

Căn cứ theo Điều 25 Bộ luật lao động năm 2019​ quy định về thời gian thử việc như sau :

“Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.”

Dựa vào các căn cứ trên có thể thấy thời gian thử việc của người lao động sẽ do thỏa thuận và phụ thuộc vào tính chất và mức độ của công việc đó. Tuy nhiên luật đã quy định cụ thể về thời gian thử việc tối đa với các loại công việc khác nhau. Theo đó, người sử dụng lao động cũng cần lưu ý về việc thử việc khi không được thử việc 2 lần với công việc đó.

3. Quy định về tiền lương trong thời gian thử việc

Căn cứ theo Điều 26 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về tiền lương trong thời gian thử việc như sau:

“Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

Như vậy, dựa vào căn cứ trên có thể thấy mức lương là do hai bên tự thỏa thuận trong thời gian thử việc. Tuy nhiên mức lương đó không được thấp hơn 85% mức lương của công việc đó. Có nghĩa là thời gian thử việc người lao động vẫn sẽ được hưởng lương. Đây chính là quy định giúp bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

4. Làm gì khi kết thúc thời gian nghỉ việc?

Căn cứ theo Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Như vậy, người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ thông báo kết quả thử việc cho người lao động, sau đó hai bên sẽ thỏa thuận tiếp tục quan hệ lao động hay không.

Trong thời gian thử việc nếu hai bên cảm thất không phù hợp với công việc đều có quyền hủy bỏ hợp đồng đã giao kết.

5. Kết luận

Như vậy, người lao động trong thời gian thử việc sẽ có những quy định về thời gian thử việc và mức lương được hưởng riêng. Do vậy, những quy định này thể hiện sự công bằng và quyền lợi cho người lao động. Hi vọng những chia sẻ của Luật Vitam sẽ giúp người lao động bảo vệ quyền lợi của mình. Bên cạnh đó người sử dụng lao động cũng nắm được và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *