Thời hạn công ty phải báo trước khi HĐLĐ hết hạn là bao nhiêu ngày?

Thời hạn công ty phải báo trước khi HĐLĐ hết hạn là bao nhiêu ngày?

HĐLĐ hết hạn là một nội dung được nhiều người lao động quan tâm. Khi hợp đồng lao động hết hạn thì công ty có phải báo trước cho người lao động không? Trường hợp công ty không thông báo thì giải quyết như thế nào? Công ty có phải bồi thường cho NLĐ khi không thông báo khi HĐLĐ hết hạn không? Luật Vitam sẽ giải đáp vấn đề này qua câu hỏi sau:

Câu hỏi: 

Em vào làm việc tại công ty và ký HĐLĐ từ 17/6/2020 đến 17/5/2021 là hết hạn hợp đồng. Đến ngày hôm nay là ngày 14/5/2021 công ty mới thông báo với em là hợp đồng sắp hết hạn và sẽ không ký tiếp hợp đồng lao động với em nữa.

Cho em hỏi theo quy định của luật lao động thì công ty sẽ phải thông báo bằng văn bản cho em biết trước 15 ngày đúng không ạ? Công ty có làm đúng pháp luật hay không? Và tiền lương của tháng cuối cùng công ty có trách nhiệm chi trả trong khoảng bao nhiêu ngày từ khi nghỉ việc? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Luật Vitam. Nội dung câu hỏi của bạn về thời hạn công ty phải báo trước khi HĐLĐ hết hạn là bao nhiêu ngày đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Thứ nhất, thời hạn công ty phải báo trước khi HĐLĐ hết hạn là bao nhiêu ngày?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 và Điều 45 BLLĐ 2019 quy định như sau:

“Điều 34. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Điều 45. Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật này.

2. Trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tính từ thời điểm có thông báo chấm dứt hoạt động.

Trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Bộ luật này thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tính từ ngày ra thông báo.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; đến ngày 17/05/2021 hợp đồng xác định thời hạn giữa bạn và công ty sẽ hết hạn, nếu công ty không có nhu cầu gia hạn hợp đồng thì hợp đồng lao động giữa bạn và công ty sẽ chấm dứt. Bên cạnh đó, khi hợp đồng lao động hết hạn công ty sẽ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho bạn biết về vấn đề chấm dứt này. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định bắt buộc công ty phải thông báo trước cho bạn biết trước trong thời hạn bao nhiêu ngày.

Vì vậy, thông tin mà bạn biết về việc công ty phải thông báo cho bạn biết trước ít nhất 15 ngày trước khi hợp đồng lao động hết hạn là không đúng.

2. Thứ hai, thời hạn chi trả tiền lương khi chấm dứt HĐLĐ

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động năm 2019 thì:

“Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Theo đó, đối với tiền lương của bạn khi nghỉ việc, công ty sẽ có trách nhiệm chi trả trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Trên đây là bài viết về vấn đề thời hạn công ty phải báo trước khi HĐLĐ hết hạn là bao nhiêu ngày? Nếu còn vướng mắc, hãy liên hệ ngay với Luật Vitam để được hỗ trợ. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *