Thời gian được nhận sổ hưu và lĩnh lương hưu

Nhận sổ hưu và lĩnh lương hưu là nội dung được nhiều người lao động quan tâm. Năm 2021 được coi là “dấu mốc” quan trọng khi nhiều quy định mới về chế độ hưu trí và chính sách hưởng lương hưu năm 2021 có hiệu lực. Đặc biệt, khi Bộ Luật lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021. Có rất nhiều thay đổi về tuổi nghỉ hưu và lương hưu. Vậy những thay đổi đó là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Vitam để hiểu hơn nhé.

Câu hỏi 1: Thời điểm có sổ hưu và lĩnh lương hưu khi một người về hưu từ ngày 1.11.2020?

Câu hỏi này Luật Vitam trả lời như sau:

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Quy định về việc giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời điểm được hưởng lương hưu sau khi nghỉ hưu | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Qua đó có thể hiểu rằng: Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Câu hỏi 2: Đều kiện và thời gian giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu cho người lao động là bao nhiêu ngày?

Với câu hỏi này Luật Vitam đưa ra quan điểm như sau:

a. Về điều kiện hưởng lương hưu

Tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014 quy định:

” 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;..”

Năm sinh trong sổ hưu không khớp, làm thế nào? - VietNamNet

Không chỉ vậy, điều kiện độ tuổi nghỉ hưởng lương hưu mới nhất; được căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Như vậy, điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ năm 2021 bao gồm:

– Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên

– Đủ 55 tuổi 4 tháng.

b. Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu

Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu được quy định tại khoản 1; và khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

” 1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội

…..4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.” 

Như vậy thời gian giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản; và nêu rõ lý do.

c. Thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu 

Căn cứ khoản 1 điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Quy định về thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu như sau:

” 1. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu của Người lao động cũng còn tuỳ thuộc vào một yếu tố nữa đó là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc khi người đó đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định pháp luật.  Nên đây cũng là thời điểm bạn bắt đầu được hưởng lương hưu.

Trên đây là bài viết về vấn đề Thời gian được nhận sổ hưu và lĩnh lương hưu. Hy vọng đã giúp bạn đọc nắm rõ hơn về các quy định của pháp luật. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *