Sinh viên làm thêm có được đóng BHXH

Sinh viên làm thêm có được đóng BHXH

Đóng BHXH là quyền lợi của người lao động. Sinh viên làm thêm Part time không còn hiếm, các bạn sử dụng thời gian rảnh rỗi khi không phải lên giảng đường để theo đuổi nghiệp học. Vậy làm thêm như vậy thì các bạn có được đóng BHXH hay không?

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật lao động
  • Luật bảo hiểm xã hội
  • Nghị định 47/2017/NĐ-CP
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/07/2014

Việc đóng BHXH đối với công việc part time phụ thuộc vào HĐLĐ

Điều 34. Người lao động làm việc không trọn thời gian

– NLĐ làm việc không trọn thời gian là NLĐ có thời gian làm việc ngắn hơn, so với thời gian làm việc bình thường

– NLĐ có thể thoả thuận với NSDLĐ làm việc không trọn thời gian khi giao kết HĐLĐ.

– NLĐ làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như NLĐ làm việc trọn thời gian

Đóng bảo hiểm là một quyền lợi của người lao động nên đói với người lao động bán thời gian cũng sẽ có quyền lợi này.

Vậy điều kiện để người lao động part time được đóng bảo hiểm xã hội là gì?

Luật BHXH quy định về đối tượng đóng BHXH như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

– Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn

HĐLĐ xác định thời hạn

HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Ngoài ra, Luật BHXH cũng quy định về trường hợp không đóng BHXH

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc

NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

– Sẽ có những trường hợp mà NLĐ part time không được đóng BHXH:

– HĐLĐ dưới 01 tháng

– NLĐ không làm việc, không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó.

– Mức lương lại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng thì NLĐ cũng không được đóng bảo hiểm (điều 6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/07/2014):

Kết luận

Nói tóm lại, cho dù là làm part time thì bạn vẫn có thể được đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào nội dung của hợp đồng, mà cụ thể là thời hạn và mức lương. Trên thực tế, quyền lợi này thường bị chủ lao động bỏ qua và người lao động, thường là các ban sinh viên cũng chấp nhận như vậy.

Trên đây là những giải đáp của Luật Vitam. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *