Quy định về hợp đồng thời vụ 2021

Bạn có biết, từ 01/01/2021 không còn hợp đồng lao động theo thời vụ. Đây là một trong những điểm mới nổi bật được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019. Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu vấn đề này nhé.

1. Hợp đồng lao động

Bộ luật lao động 2019 quy định hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một trong các loại sau đây:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn, trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chất dứt của hợp đồng lao động trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Trước đây, khi có nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ, người sử dụng lao động và người lao động có thể ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Như vậy, so với quy định  tại Bộ luật lao động 2012, luật hiện hành sẽ không còn Hợp đồng lao động theo mùa vụ.

2. Quy định về hợp đồng thời vụ năm 2021

Như đã phân tích ở trên, hiện nay không còn loại hợp đồng thời vụ. Trường hợp có nhu cầu cần sử dụng lao động làm công việc thời vụ, các bên phải tiến hành ký hợp đồng lao động có thời hạn. Thời hạn cụ thể của hợp đồng này vẫn do người lao động và người sử dụng tự thỏa thuận: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng,… nhưng không quá 36 tháng.

Loại hợp đồng lao động này nên bắt buộc văn bản phải có đủ các nội dung chủ yếu quy định như sau

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

 Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

 Công việc và địa điểm làm việc;

 Thời hạn của hợp đồng lao động;

 Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

 Chế độ nâng bậc, nâng lương;

 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

 Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Về việc hợp đồng thời vụ có thể được giao kết bằng một trong các hình thức sau:

– Bằng văn bản.

– Bằng thông điệp dữ liệu.

– Bằng lời nói.

Như vậy, hiện nay Bộ luật lao động không còn quy định về hợp đồng thời vụ. Tuy nhiên, người sử dụng lao động có thể thay thế bằng một trong hai loại hợp đồng theo tiêu chuẩn hiện nay. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của Luật Vitam!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *