Những quy định về nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2021

Theo quy định hiện nay, độ tuổi nghỉ hưu được quy định cụ thể theo quy định của pháp luật theo từng đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, có một số trường hợp sẽ được nghỉ hưu trước tuổi quy định theo luật. Vậy những quy định về vấn đề nghỉ hưu trước tuổi hiện nay là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Vitam nhé!

1. Nghỉ hưu trước tuổi trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động

Để được nghỉ hưu trước tuổi, người lao động cần cần đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi theo Bộ luật Lao động 2019. Đây là các điều kiện bên cạnh điều kiện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm. Cụ thể:

– Lao động nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

– Lao động nam đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

– Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Còn đối với lực lượng vũ trang (sĩ quan, hạ sĩ quan, quân đội, công an…) có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ trên 61% thì độ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi theo Bộ luật Lao động 2019 là:

– Nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng.

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

2. Trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi theo Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ vẫn được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp cụ thể sau:

– Người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm hoặc thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn. Cụ thể nam phải đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng.

– Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, từ năm 2021 điều kiện tuổi nghỉ hưu sẽ thấp hơn 10 tuổi. Cụ thể đối với lao động nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng.

– Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân đội, công an…làm việc trong các lực lượng vũ trang được nghỉ hưu trước tuổi trong các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi theo Bộ luật Lao động 2019 đó là:

– Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng, những năm tiếp theo tăng theo lộ trình. Ngoại trừ các trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác.

– Nam đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên.

– Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.

Như vậy có thể thấy, để được nghỉ hưu trước tuổi, người lao động phải thuộc một trong các trường hợp mà Luật Vitam đã nêu ở trên. Người lao động cần căn cứ các quy định này để xem xét trường hợp của mình. Đặc biệt, từ năm 2021 khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, có thể thấy độ tuổi được nghỉ hưu sớm đã có sự thay đổi so với Bộ luật Lao động năm 2012. Cụ thể là độ tuổi lao động nghỉ hưu sớm quy định cao hơn so với trước.

Kết luận

Trên đây là những chia sẻ của Luật Vitam về những quy định trong nghỉ hưu trước tuổi mới nhất theo Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm mới nhất. Đây là những quy định mà người lao động cần nắm được để đảm bảo thực hiện chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật. Từ đó giúp duy trì, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *