Những quy định mới về nội quy lao động

Những quy định mới về nội quy lao động

Nội quy lao động (NQLĐ) sẽ có những thay đổi mới nào sau khi bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 có hiệu lực? Luật Vitam sẽ tiết lộ ngay cho các bạn trong bài viết dưới đây.

noi-quy-lao-dong-moi

1. Người sử dụng lao động dưới 10 lao động cũng phải ban hành NQLĐ

Theo khoản 1 Điều 118 BLLĐ 2019 quy định: ” Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động. Nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì NQLĐ phải bằng văn bản.” Như vậy, từ năm 2021, mọi người sử dụng lao động đều phải ban hành NQLĐ. Các doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động cũng không ngoại trừ. Tuy nhiên NQLĐ bằng văn bản chỉ bắt buộc với doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên. Cụ thể:

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) sử dụng từ 10 NLĐ trở lên phải đăng ký NQLĐ tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi NSDLĐ đăng ký kinh doanh.

2. Những điểm mới trong nội dung NQLĐ

Căn cứ pháp lý: Theo khoản 2 Điều 118 BLLĐ 2019. Cụ thể, NQLĐ không được trái pháp luật về lao động và quy định liên quan. Đồng thời phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trật tự tại nơi làm việc;

– An toàn, vệ sinh lao động;

– Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Quy định này mới, hiện hành không có quy định này;

– Trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Quy định này mới, hiện hành không có quy định này;

– Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của NSDLĐ;

– Trường hợp được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với hợp đồng lao động. Quy định này mới, hiện hành không có quy định này;

– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của NLĐ và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

– Trách nhiệm vật chất;

– Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động. Quy định này mới, hiện hành không có quy định này.

3. Những điểm mới về hiệu lực của Nội quy lao động

– Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

– Trường hợp NSDLĐ sử dụng dưới 10 NLĐ ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do NSDLĐ quyết định trong nội quy lao động

4. Bổ sung thêm cơ quan thực hiện đăng ký NQLĐ

Theo BLLĐ năm 2012, chỉ có cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh mới có thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký NQLĐ. Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung thêm thẩm quyền này cho cơ quan chuyên môn về lao động cấp huyện. Nội dung này được được ghi nhận tại khoản 5 Điều 119 BLLĐ 2019:

“Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động.”

Theo đó, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện cũng có quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký NQLĐ nếu được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền.

 

Trên đây là những phân tích liên quan đến các điểm mới của quy định về nội quy lao động từ 2021 theo BLLĐ năm 2019. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Luật Vitam rất mong nhận được những phản hồi từ bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *