Những lưu ý khi đăng ký nội quy lao động

Những lưu ý khi đăng ký nội quy lao động

Đăng ký nội quy lao động là việc nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn. Vậy hãy bỏ túi ngay những lưu ý khi đăng ký thông qua bài viết này cùng Luật Vitam nhé!

xay-dung-và-dang-ky-noi-quy-lao-dong

1. Các quy định về nội quy lao động

Từ 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì việc đăng ký quy định về lao động thực hiện như sau:

a. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

b. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký.

c. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu nội dung nội quy có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

d. Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi bản đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

e. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký theo quy định tại Điều này.

2. Nội dung chủ yếu của bản nội quy

Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 liệt kê các nội dung chủ yếu của bản nội quy này như sau:

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trật tự tại nơi làm việc;

– An toàn, vệ sinh lao động;

– Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

– Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

– Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật;

– Trách nhiệm vật chất;

– Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

3. Hồ sơ cần thiết để đăng ký bản nội quy

1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy;

2. Nội quy lao động;

3. Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

4. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Bản nội quy này sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 của Bộ luật này nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *