Những lưu ý cho doanh nghiệp và lao động khi kí hợp đồng thời vụ

Việc làm thời vụ có tính chất công việc hay thời gian mùa vụ mà nhiều người lao động tham gia vào quan hệ lao động ngắn hạn. Vậy những lưu ý cho doanh nghiệp và lao động khi kí hợp đồng thời vụ là gì, hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu.

 

1. Hợp đồng Lao động thời vụ

Căn cứ theo Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 thì Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Lao động thời vụ  hình thức trao đổi giữa người lao động và sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ, không thường xuyên, thời hạn dưới 12 tháng.

Việc làm thời vụ  một trong những công việc dễ kiếm được mức lương cao trong khoảng thời gian ngắn.

2. Những quy định của hợp đồng lao động

Căn cứ theo Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy đinh:

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Theo đó, hợp đồng lao động bao gồm các loại: hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; hợp đồng công việc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy, từ năm 2021 hợp đồng lao động thời vụ không còn tồn tại nên nếu người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng người lao động làm việc thời vụ thì các bên phải tiến hành ký hợp đồng lao động có thời hạn. Thời hạn cụ thể của hợp đồng này vẫn do người lao động và người sử dụng tự thỏa thuận: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng,… nhưng không quá 36 tháng.

3. Hợp đồng thời vụ có phải buộc lập thành văn bản?

Căn cứ  theo Điều 14 Bộ luật Lao động năm 2019, quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Như vây, hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng một trong các hình thức sau:

– Bằng văn bản.

– Bằng thông điệp dữ liệu.

– Bằng lời nói.

Do đó, khi ký hợp đồng lao động để làm công việc thời vụ, các bên phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản trong các trường hợp thuê người lao động làm từ đủ 01 tháng trở lên. Còn các trường hợp còn lại, các bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói.

4. Nội dung hợp đồng thời vụ

Khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nội dung hợp đồng như sau:

Điều 21. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu như. công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Trên đây là những quy định của pháp luật mà Luật Vitam giới thiệu với các bạn về chủ đề những lưu ý cho doanh nghiệp và lao động khi kí hợp đồng thời vụ. Doanh nghiệp cần biết khi kí kết hợp đồng lao động đối với lao động thời vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *