Những khái niệm liên quan đến phúc lợi lao động

Phúc lợi cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong số những quyền lợi của nhân viên. Hiện nay, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã thực sự quan tâm đến vấn đề phúc lợi hay chưa? Trong bài viết này, Vitam sẽ cung cấp các kiến thức về phúc lợi lao động.

1. Khái niệm về phúc lợi

People carrying icons related to insurance Free Vector

Phúc lợi là một thuật ngữ được dùng trong ngành quản trị nhân sự. Phúc lợi là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ về cuộc sống cho NLĐ.

Phúc lợi dành cho người lao động là chính các loại bảo hiểm, các chính sách liên quan đến sức khỏe, sự an toàn, chế độ đãi ngộ.

Bên cạnh các quyền lợi nhân viên được hưởng theo quy định của Pháp luật, doanh nghiệp thường xây dựng thêm các chính sách phúc lợi và đãi ngộ riêng phù hợp với quy mô, văn hóa và khả năng tài chính của họ.

Chế độ phúc lợi là một trong những quyền lợi của người đi làm được pháp luật bảo hộ. Ngoài tiền lương, thưởng doanh số, phúc lợi là yếu tố được rất nhiều nhân sự quan tâm. Chế độ phúc lợi phản ánh được môi trường làm việc và chất lượng lao động của nhân viên.

2. Mục đích của phúc lợi

Mục đích của phúc lợi là tăng cường an ninh kinh tế của các nhân viên và làm như vậy, cải thiện việc giữ chân nhân viên trong toàn tổ chức. Như vậy, nó là một thành phần của quản lý phần thưởng.

Group of diversity people volunteen arm around Premium Photo

3. Vai trò của phúc lợi 

 • Phúc lợi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

 • Góp phần thúc đẩy và nâng cao năng suất lao động.

 • Tăng uy tín của doanh nghiệp từ những phản hồi tích cực từ người lao động giúp tuyển mộ và gìn giữ một lực lượng lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp.

 • Giảm bớt gánh nặng của xã hội trong việc chăm lo cho người lao động như bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…

4. Các loại phúc lợi cho người lao động

4.1. Phúc lợi bắt buộc

Phúc lợi bắt buộc các phúc lợi tối thiểu mà các tổ chức phải đưa ra theo yêu cầu của pháp luật.

Phúc lợi bắt buộc bao gồm như:

 • – Các loại bảo đảm
 • – Bảo hiểm xã hội
 • – Trợ cấp thất nghiệp
 • – Bảo hiểm y tế.

Các phúc lợi bắt buộc hỗ trợ người lao động:

 • Trợ cấp ốm đau
 • Tai nạn lao động
 • Bệnh nghề nghiệp
 • Thai sản
 • Hưu trí và tử tuất.

4.2. Phúc lợi tự nguyện

Phúc lợi tự nguyện là các loại phúc lợi mà tổ chức đưa ra. Phúc lợi này tùy thuộc vào khả năng kinh tế của họ và sự quan tâm của lãnh đạo.

Phúc lợi tự nguyện bao gồm:

– Các phúc lợi bảo hiểm

 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Bảo hiểm mất khả năng lao động

– Các phúc lợi bảo đảm

 • Bảo đảm thu nhập
 • Bảo đảm hưu trí
Vai trò của phúc lợi đối với người lao động

5. Những xu hướng phúc lợi hiện nay

Nhân sự được làm việc từ xa

Có rất nhiều xu hướng phúc lợi lao động hiện nay đang được các doanh nghiệp lựa chọn như:

– Hỗ trợ nhân viên được làm việc từ xa

– Tổ chức các hoạt động tập thể

– Mang đến các chương trình về chăm sóc sức khỏe cho người lao động

– Nới lỏng hay xóa bỏ các quy định về trang phục

– Tổ chức chương trình tình nguyện cho nhân viên

– Hỗ trợ một số khoản như ăn trưa, gửi xe,… cho nhân viên.

Phúc lợi là một trong những yếu tố quan trọng giúp gắn kết NLĐ và NSDLĐ. Vì thế, các nhà quản trị nên quan tâm đến chế độ này dành cho nhân viên. Hi vọng bài viết này, Luật Vitam đã cung cấp những kiến thức bổ ích cho bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *