Người lao động nghỉ việc trong thời gian nào sẽ được nhận hỗ trợ do Covid-19?

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều người lao động đã bị mất việc làm. Vậy khi người lao động bị nghỉ việc thì có được nhận hỗ trợ do dịch Covid-19 hay không và nếu có thì cần những điều kiện gì? Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu trong bài viết dưới nhé!

1. Người lao động nghỉ việc trong thời gian nào sẽ được nhận hỗ trợ do Covid-19?

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg-CP:

“Điều 5. Điều kiện hỗ trợ

Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây: có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.”

Để đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ dịch Covid-19 thì người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng phải là phải chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Vì thế, nếu bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời gian trên thì những người lao động sẽ không đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19.

2. Hộ nghèo có được hưởng hỗ trợ do dịch Covid?

Theo quy định tại Điều 10 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

“Điều 10. Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.”

Theo quy định trên thì những người đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID là những người người thuộc hộ nghèo trong Danh sách hộ nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ .

Từ đó có thể thấy, bạn sẽ được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do dịch bệnh Covid-19 nếu trường hợp gia đình bạn đang thuộc hộ nghèo .

3. Về mức hỗ trợ dịch Covid cho người thuộc hộ nghèo

Theo Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 thì mức hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo do dịch Covid được quy định như sau:

“Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

=>  Theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 đối tượng hộ nghèo sẽ được nhận tiền trợ cấp do dịch Covid là 250.000 đồng/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Vậy là trong bài viết trên, Luật Vitam đã chia sẻ tới các bạn về thời gian người lao động nghỉ việc được nhận hỗ trợ do Covid-19. Hi vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình tìm hiểu về vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *