Người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19

Quyền lợi khi người lao động bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch Covid-19

Đơn phương chấm dứt hợp đồng do dịch Covid-19 là tình huống đã xuất hiện. Đây là một vấn đề đang được nhiều người lao động quan tâm hiện nay. Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch Covid-19.

Căn cứ Điều 36 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:
c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:
a) ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;”

Vấn đề này được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 12. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

2. Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Do địch họa, dịch bệnh;

b) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, nếu do dịch bệnh Covid-19 mà công ty không thể sắp xếp, bố trí việc làm cho bạn thì công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn và cần phải báo trước với thời hạn ít nhất 45 ngày.

2. Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Căn cứ Điều 46 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

“Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương”.

Như vậy, khi công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn vì dịch Covid với bạn thì trường hợp này công ty bạn vẫn có các trách nhiệm thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho bạn khi bạn đủ điều kiện theo quy định.

3. NLĐ bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hỗ trợ dịch Covid-19?

don-phuong-cham-dut-hop-dong

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg-CP như sau:

“Điều 5. Điều kiện hỗ trợ

Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây: có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.”

Như vậy, theo quy định trên thì nếu bạn bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 và đáp ứng được các điều kiện trên thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ của Chính phủ. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *