Người buôn bán nhỏ lẻ không đóng thuế có được nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid không?

Tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid là khoản trợ cấp của nhà nước dành cho người lao động. Việc người buôn bán nhỏ lẻ không đóng thuế có được nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid không đang được rất nhiều người dân quan tâm. Luật Vitam sẽ làm rõ thắc mắc này qua bài viết sau:

1. Người buôn bán nhỏ lẻ không đóng thuế có được hỗ trợ Covid không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg như sau:

Điều 7. Điều kiện hỗ trợ

1. NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020;

b) Cư trú hợp pháp tại địa phương;

c) Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Như vậy, trường hợp buôn bán vỉa hè không cố định và đáp ứng các điều kiện trên thì sẽ được nhận hỗ trợ Covid theo quy định.

2. Người buôn bán nhỏ lẻ được nhận hỗ trợ với mức bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP như sau:

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

4. NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Như vậy, theo quy định trên thì đối với người buôn bán nhỏ lẻ bị mất việc làm thì sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng.

3. Thời hạn giải quyết tiền hỗ trợ dịch Covid

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg như sau:

Điều 8. Hồ sơ và trình tự, thủ tục

2. Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, theo quy định trên thì tối đa trong thời hạn 12 ngày làm việc, NLĐ sẽ được nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid của Chính phủ.

Trên đây là nội dung về việc người buôn bán nhỏ lẻ không đóng thuế có được nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid không? Nếu còn vướng mắc, hãy liên hệ ngay với Luật Vitam để được hỗ trợ. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *