Ngày chủ nhật không bắt buộc phải là ngày nghỉ

Ngày chủ nhật không bắt buộc phải là ngày nghỉ

Ngày nghỉ hằng tuần sẽ do doanh nghiệp quy định nhưng phải xác định cụ thể là thời gian nào và ghi vào nội quy lao động để làm cơ sở thực hiện. Chính vì vậy Chủ nhật có thể không bắt buộc phải là ngày nghỉ.

1. Nghỉ hằng tuần là gì?

Căn cứ điều 111, Bộ luật lao động năm 2019:

Điều 111. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với thời gian nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù thời gian nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Ngoài ra, căn cứ điều 98 Bộ luật này:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c. Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của thời gian nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

2. Khi nào người lao động được nghỉ hằng tuần?

– Căn cứ pháp lý:

a. Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định nghỉ hàng tuần

b. Công ước số 14 năm 1921 về nghỉ hàng tuần trong công nghiệp

c. Công ước số 106 năm 1957 về nghỉ hàng tuần trong thương mại và văn phòng của ILO

– Cụ thể: 

a. Mỗi tuần làm việc người lao động được nghỉ ít nhất là một ngày làm việc tương ứng với 24 giờ liên tục.

b. Đồng thời, việc quy định mức tối thiểu (ít nhất) thời gian nghỉ hằng tuần cũng nhằm tạo điều kiện để các bên thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động để tăng thời gian nghỉ hằng tuần cho người lao động.

Trường hợp đặc biệt:

Cùng với quy định mức tối thiểu thời gian nghỉ hằng tuần, khoản 1 của Điều luật còn dự liệu cho trường hợp đặc biệt, do chu kỳ lao động mà người lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo cho người lao động được nghỉ bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

=> Quy định này đã đáp ứng được yêu cầu lao động trong một số ngành nghề, công việc (ngành hàng hải, lái xe đường dài), đồng thời bảo đảm quyền được nghỉ ngơi của người lao động.

ngay-nghi

Các trường hợp khác: 

a. Khoản 2 Điều này quy định người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếpnghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhằm để phù hợp với nhu cầu lao động và điều kiện cụ thể trong đơn vị sử dụng lao động.

b. Thông thường trong thực tế, người sử dụng lao động sắp xếp nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày chủ nhật để phù hợp với nếp sinh hoạt, học tập, lao động của gia đình và xã hội, tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi hoặc tham gia học tập, nâng cao trình độ.

c. Tuy nhiên, đối với những đơn vị do tính chất công việc không thực hiện nghỉ hằng tuần vào chủ nhật thì pháp luật cũng cho phép người sử dụng lao động được linh hoạt sắp xếp nghỉ vào ngày cố định khác trong tuần. Dù nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hay ngày khác cố định trong tuần thì người sử dụng lao động phải ghi vào nội quy lao động để người lao động biết và thực hiện. Vì vậy, quan niệm nghỉ hằng tuần là vào ngày cuối tuần (Thứ Bảy hoặc/và Chủ Nhật) là không hoàn toàn đúng.

3. Kết luận

Hiện nay, theo xu hướng chung của các nước trên thế giới, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng hiện đại thì thời giờ làm việc trong tuần ngày càng được rút ngắn, tương ứng là thời gian nghỉ hằng tuần sẽ tăng lên. Trong thời gian nghỉ hằng tuần, người lao động không được hưởng lương. Nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì được hưởng 200% tiền lương so với ngày làm việc bình thường quy định trong khoản 1 Điều 97 Khi nào người lao động được nghỉ hằng tuần?

Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn! Nếu có thắc mắc về vấn đề này hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Luật Vitam rất mong nhận được phản hồi từ bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *