Năm 2021, Doanh nghiệp có dưới 10 lao động có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không ?

Năm 2021, Doanh nghiệp có dưới 10 lao động có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không ?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp là một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đối với một doanh nghiệp chỉ có dưới 10 người lao động thì liệu rằng có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Bài viết dưới đây của Luật Vitam sẽ giúp bạn giải đáp rõ thắc mắc về vấn đề vấn đề này nhé!

1. Cơ sở pháp lí.

– Luật việc làm 2013

2. Doanh nghiệp có dưới 10 lao động có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không ?

 

Điều 43 Luật việc làm 2013 quy định:

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

Tất cả doanh nghiệp không phân biệt có dưới hay trên 10 người lao động khi:

– Thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng không xác định thời hạn;

– Thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng xác định thời hạn;

– Thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng theo mùa vụ. Hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

=> Đều phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trên đây là những quan điểm của Luật Vitam về vấn đề đóng báo hiểm của doanh nghiệp có dưới 10 lao động. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu thêm về vấn đề này. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *