Mẫu quyết định sa thải nhân viên mới nhất áp dụng năm 2021

Quyết định sa thải nhân viên theo quy định mới nhất năm 2021 và chúng tôi sẽ giải quyết một số vướng mắc của người lao động, người sử dụng lao động liên quan đến quy trình, thủ tục sa thải một cách hợp pháp, đúng theo quy định của pháp luật.

Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

1. Mẫu quyết định sa thải nhân viên mới nhất

Quyết định sa thải nhân viên là một trong những văn bản hành chính – lao động quan trọng của công ty. Đây là loại văn bản thường bị kiện tụng nhất trong các vụ án lao động. Đã có rất nhiều trường hợp công ty phải hủy bỏ hoặc thu hồi lại quyết định sa thải nhân viên vì đã ban hành không đúng luật!

2. Mẫu quyết định sa thải nhân viên năm 2021

CÔNG TY…….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số : ……./QĐKL/…….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày …… tháng ….. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH
XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
(V/v: Sa thải ông Nguyễn Văn A)

– Căn cứ qui định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
– Căn cứ Nội qui lao động và các qui định của Công ty TNHH …………………
– Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ông Nguyễn Văn A ngày …….-…..-20…..

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sai phạm và hình thức kỷ luật ông Nguyễn Văn A

Ông Nguyễn Văn A là Trưởng phòng bán hàng khu vực phía Bắc của Công ty TNHH ……
Theo kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động tiến hành ngày 5-12-20…, Công ty …… kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, ông Nguyễn Văn A đã có những sai phạm sau đây:

1. Lạm dụng và lợi dụng ngân sách bán hàng của công ty, chi tiêu phung phí, sai mục đích, vi phạm chính sách về quản lý tài chính của công ty.

2. Hứa thưởng cho nhân viên bán hàng sai nguyên tắc và vượt quá thẩm quyền.

Những sai phạm trên của ông Nguyễn Văn A đã gây cho công ty nhiều thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Giá trị thiệt hại do sai phạm của ông Hoàng gây ra ít nhất 100 triệu đồng.

Do vậy, công ty TNHH ……. quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với ông Nguyễn Văn A.

Điều 2: Hiệu lực của quyết định

a. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

b. Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của ông Nguyễn Văn A được công ty giải quyết đến ngày 20-12-2020.

c. Chậm nhất trước ngày 25-12-2020, ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ sổ sách cho công ty, hoàn trả lại công ty những tài sản mà công ty giao cho ông sử dụng làm việc trước đây (laptop).

d. Ông Nguyễn Văn A và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành theo quyết định này, thực hiện và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý theo đúng qui định của pháp luật.

TM. CÔNG TY TNHH ………..
TỔNG GIÁM ĐỐC ( đã ký)

Nơi nhận:
• Ông Nguyễn Văn A…..
• Ban giám đốc công ty (lưu).
• Phòng hành chính, nhân sự (lưu, 2 bản).
• Sở LĐTBXH TP.HCM (báo cáo).

Phân tích pháp lý:

1. Sa thải là gì?

Sa thải là hình thức xử lý vi phạm kỷ luật nặng nhất mà một doanh nghiệp có thể áp dụng đối với một nhân viên. Sa thải nhân viên là việc có lẽ không doanh nghiệp nào muốn làm. Tuy nhiên, đã quyết định sa thải thì điều không thể khác được là phải thực hiện một cách chặt chẽ, rõ ràng theo đúng trình tự, tủ tục do pháp luật qui định. Mà ở đây chính là qui định tại Bộ luật lao động, các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật lao động.

2. Về mặt hình thức và nội dung

– Quyết định sa thải phải rõ ràng, chính xác đến từng chi tiết nhỏ (từ các chi tiết như ngày, giờ, cho đến tên tuổi người vi phạm, hành vi vi phạm …). Quyết định phải do người đại diện theo pháp luật của công ty ký. Nguyên tắc là đơn giản, ngắn gọn. Vì càng nói dài, nói nhiều càng có khả năng không đúng, dễ sơ hở !

3. Nhân viên bị sa thải

– Họ phải có những vi phạm thực sự, được công ty chứng minh và kết luận chính xác, khách quan dựa trên kết quả của phiên họp giải quyết xử lý vi phạm kỷ luật trước đó. Hay nói cách khác, trước khi kỷ luật bất kỳ một nhân viên nào, dưới hình thức nào, Công ty cũng nhất thiết phải tiến hành một cuộc họp (gọi là cuộc họp giải quyết xử lý vi phạm kỷ luật lao động) để xem xét về hành vi sai phạm của nhân viên.

4. Ngoài ra, các sai phạm của nhân viên bị sa thải phải nằm trong “khung” mà Bộ luật lao động quy định. Cụ thể, tại điều 125 Bộ luật lao động năm 2019 qui định về sa thải như sau:

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

b. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật lao động;

c. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm:

Thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

5. Vì việc sa thải có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người bị sa thải, do vậy, nếu việc sa thải (và quyết định sa thải) không chặt chẽ, không đúng luật – xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thì khả năng công ty bị người bị sa thải kiện là không nhỏ.

Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *