Mẫu quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại doanh nghiệp

Mẫu quy định về phòng chống quấy rối tình dục tại doanh nghiệp

Phòng chống quấy rối tình dục tại doanh nghiệp là một trong những nội dung rất được chú trọng. Luật Vitam xin giới thiệu mẫu quy định này theo quy chế ứng xử với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc (ban hành năm 2015) và luật lao động hiện nay:

1. Mẫu quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại doanh nghiệp.

(TÊN DOANH NGHIỆP / CƠ QUAN / TỔ CHỨC) cam kết mang đến một môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả. Không chấp nhận các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Vì đây là hành vi vi phạm pháp luật, trái với đạo đức xã hội và không được dung thứ.

(TÊN DOANH NGHIỆP / CƠ QUAN / TỔ CHỨC)sẽ thực hiện quy định này theo tinh thần của Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Khi (TÊN DOANH NGHIỆP / CƠ QUAN / TỔ CHỨC) quyết định rằng một tố cáo/khiếu nại về quấy rối tình dục là đáng tin cậy, doanh nghiệp sẽ có biện pháp phù hợp và kịp thời.

1.1. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể là hành vi liên quan đến thể’ chất, lời nói hoặc phi lời nói. Bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:

a) Quấy rối tình dục bằng hành vi mang tính thể chất. Như việc tiếp xúc, hay cố tình động chạm không mong muốn. Từ hành vi sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm ấp hay hôn cho tới tấn công tình dục, hiếp dâm.

b) Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm các nhận xét không phù hợp về mặt xã hội và văn hóa. Không được mong muốn bằng những ngụ ý về tình dục như những chuyện cười gợi ý về tình dục. Hay những nhận xét về trang phục hay cơ thể của một người nào đó khi có mặt họ hoặc hướng tới họ. Hình thức này còn bao gồm cả những lời đề nghị và những yêu cầu không mong muốn. Hay lời mời đi chơi mang tính cá nhân một cách liên tục.

c) Quấy rối tình dục bằng hành vi phi lời nói gồm các hành động không được mong muốn. Như ngôn ngữ cơ thể khiêu khích. Biểu hiện không đứng đắn. Cái nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, các cử chỉ của các ngón tay.. Hình thức này cũng bao gồm việc phô bày các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật, màn hình máy tính. Hay các áp phích cũng như thư điện tử, ghi chép, tin nhắn liên quan tới tình dục.

Quấy rối tình dục “trao đổi” (nhằm mục đích đánh đổi). Diễn ra khi người sử dụng lao động, người giám sát, người quản lý. Hay đồng nghiệp thực hiện hay cố gắng thực hiện. Nhằm gây ảnh hưởng đến quy trình tuyển dụng, thăng chức, đào tạo, kỷ luật, sa thải, tăng lương. Hay các lợi ích khác của người lao động để đổi lấy sự thỏa thuận về tình dục.

1.2. Nơi làm việc ở đây có thể bao gồm cả những địa điểm hay những việc có liên quan đến công việc như:

– Các hoạt động xã hội liên quan đến công việc. Như tiệc chiêu đãi, đón tiếp được tổ chức bởi doanh nghiệp;

– Hội thảo và tập huấn;

– Chuyến công tác chính thức;

– Các bữa ăn liên quan đến công việc;

– Hội thoại trên điện thoại liên quan đến công việc;

– Các hoạt động giao tiếp liên quan đến công việc qua phương tiện điện tử.

1.3. Trách nhiệm của doanh nghiệp về phòng, chống quấy rối tình dục

Bất kể người lao động hay bất cứ người nào khác làm việc cho doanh nghiệp tin rằng mình đang là nạn nhân bị quấy rối tình dục phải ngay lập tức báo cho (TÊN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA NGƯỜI / PHÒNG BAN).

– (TÊN DOANH NGHIỆP / CƠ QUAN / TỔ CHỨC) sẽ không dung thứ đối với hành động trả thù người đã khiếu nại/tố cáo về hành vi quấy rối tình dục.

– Nếu lời tố cáo được xác định là có căn cứ rõ ràng. (TÊN DOANH NGHIỆP / CƠ QUAN / TỔ CHỨC) sẽ thực hiện các biện pháp tức thì và hiệu quả để chấm dứt hành vi không được mong muốn này.

– (TÊN DOANH NGHIỆP / CƠ QUAN / TỔ CHỨC) cam kết sẽ hành động nếu doanh nghiệp nhận thấy có thể có tình trạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc, ngay cả khi không có đơn khiếu nại/tố cáo chính thức.

– (TÊN NGƯỜI HAY PHÒNG BAN) có trách nhiệm điều tra, xác minh hoặc giám sát điều tra, xác minh về hành vi được cho là quấy rối tình dục.

– (TÊN DOANH NGHIỆP / CƠ QUAN / TỔ CHỨC) cam kết đảm bảo rằng tất cả điều tra, xác minh về quấy rối tình dục được thực hiện nhanh chóng, toàn diện và công bằng.

– (TÊN DOANH NGHIỆP / CƠ QUAN / TỔ CHỨC) sẽ bảo vệ thông tin về nhân thân của người được cho là nạn nhân và người bị cho là thực hiện hành vi quấy rối, nếu cần thiết.

1.4. Quyền và trách nhiệm của người lao động theo chính sách này

– Người lao động nên thông báo cho người bị cho là thực hiện hành vi quấy rối.

– Người lao động đó được khuyến khích báo cáo hành vi không mong muốn càng nhanh càng tốt cho (TÊN NGƯỜI HOẶC PHÒNG BAN).

– Người lao động nào tin rằng mình đang bị quấy rối tình dục. Có thể lựa chọn theo đuổi cách giải quyết thông qua các kênh không chính thức. Gồm hòa giải, trung gian, trao đổi không chính thức hoặc đề nghị điều tra chính thức.

– Người lao động cũng cần cư xử đúng mực. Phán xét thấu đáo các mối quan hệ liên quan tới công việc. Với người lao động đồng cấp, đồng nghiệp, hay các thành viên trong doanh nghiệp.

– Tất cả người lao động cần thực hiện các biện pháp phù hợp phòng, chống quấy rối tình dục. Hành vi có bản chất tình dục không được mong muốn sẽ không được dung thứ.

2. Quấy rối tình dục tại doanh nghiệp là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 3 BLLĐ 2019 thì:

” Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kì người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kì nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận. Hoặc phân công của người sử dụng lao động.”

3. Hành vi nào thì không được coi là quấy rối tình dục.

Những lời khen hoặc khích lệ thông thường được chấp nhận. Phù hợp về mặt văn hóa, xã hội không bị coi là hành vi quấy rồi tình dục. Hành vi giao cấu đồng thuận (trừ hành vi pháp luật cấm như giao cấu với trẻ em, giao cấu với người chưa thành niên…). Tiếp nhận hay đáp lại đều không được xem là hành vi quấy rối tình dục.

4. Hình thức quấy rối tình dục.

– Quấy rối tình dục bằng hành vi mang tính thể chất như tiếp xúc. Hay cố tình động chạm không mong muốn, sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm ấp hay hôn cho tới tấn công tình dục, cưỡng dâm, hiếp dâm.

– Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm các nhận xét không phù hợp về mặt xã hội, văn hóa. Bằng những ngụ ý về tình dục. Như những truyện cười gợi ý về tình dục. Hay những nhận xét về trang phục. Hay cơ thể của một người nào đó khi có mặt họ hoặc hướng tới họ.

– Quấy rối tình dục bằng hành vi phi lời nói gồm các hành động không được mong muốn như ngôn ngữ cơ thể khiêu khích. Biểu hiện không đứng đắn, cái nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, các cử chỉ của các ngón tay. Hình thức này cũng bao gồm việc phô bày các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật, màn hình máy tính, các áp phích, thư điện tử, ghi chép, tin nhắn liên quan tới tình dục.

5. Mục đích của Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc đã được ban hành từ năm 2015.

Hướng dẫn việc triển khai trên thực tiễn những quy định của Bộ luật lao động và các văn bản có liên quan về việc phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Cho người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức công đoàn để’ giải quyết có hiệu quả tình trạng quấy rối tình dục.

Đồng thời đưa ra khuyến nghị trong việc xây dựng, ban hành, thi hành và giám sát thực hiện tại nơi làm việc về quấy rối tình dục. Khích lệ, thúc đẩy xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Để đảm bảo tất cả người lao động, không phân biệt giới tính và địa vị xã hội. Đều được đối xử một cách công bằng và tôn trọng nhân phẩm của họ.

Trên đây là những tư vấn của luật sư cho vấn đề đưa ra. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *