Lương của ngày chủ nhật bao nhiêu % so với lương ngày thường?

Lương của ngày chủ nhật bao nhiêu % so với lương ngày thường?

Lương của ngày Chủ Nhật được tính như thế nào? Người lao động cần biết những thông tin gì về mức lương này. Luật Vitam xin giải đáp vấn đề này như sau:

1. Quy định về tiền lương làm thêm giờ

– Căn cứ pháp luật: Theo Điều 97 Bộ luật lao động 2019, quy định về Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm cụ thể như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c. Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Như vậy, người lao động khi làm việc vào ngày chủ nhật sẽ được tính lương làm thêm giờ theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 200%. Cụ thể:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x 200% x số giờ làm thêm

2. Điều kiện sử dụng người lao động làm thêm giờ

– Căn cứ pháp luật: Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động 2019.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a. Được sự đồng ý của người lao động;

b. Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c. Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Như vậy, đối với việc làm thêm giờ của người lao động phải đáp ứng đẩy đủ các điều kiện nêu trên. Đặc biệt là phải có sự đồng ý của người lao động.

luong-cua-ngay-chu-nhat

 

Qua bài viết trên, Luật Vitam đã giải đáp câu hỏi được đặt ra. Vậy bạn đã biết cách tính tiền lương của ngày chủ nhật chưa? Nếu có thắc mắc về vấn đề này hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Luật Vitam rất mong nhận được phản hồi từ bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *