Làm thời vụ có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Hiện nay trên thực tế có rất nhiều người lao động lựa chọn các công việc thời vụ. Những công việc này thường không bị áp lực bởi thời gian làm việc. Tuy nhiên, việc tham gia lao động các công việc này có được đóng bảo hiểm thất nghiệp không là câu hỏi lớn. Cùng Luật Vitam đi làm rõ vấn đề này nhé!

1. Người lao động làm thời vụ có được đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Công việc thời vụ mang tính chất không liên tục và phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường. Thời gian làm các công việc này chỉ diễn ra ngắn hạn phổ biến từ khoảng 01 – 06 tháng.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013. Theo đó để xác định người lao động làm thời vụ có được đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không :

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng có mùa vụ đã bị loại bỏ. Luật này đã quy định, các bên phải tiến hành ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn cụ thể.

Như vậy, dựa vào các căn cứ trên, người lao động sẽ được đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu đảm bảo điều kiện ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

2. Nghỉ làm thời vụ có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Người lao động thời vụ sẽ được đóng bảo hiểm thất nghiệp khi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Vì vậy, để được hưởng trợ cấp này, phải đáp ứng đủ các điều kiện được ghi nhận tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013. Cụ thể:

– Thứ nhất, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Nếu trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật hoặc người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thì sẽ không được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Thứ hai, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

– Thứ ba, người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời gian 03 tháng từ ngày chấm dứt hợp đồng.

– Thứ tư, người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp. Người lao động đi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập từ 12 tháng, đi xuất khẩu lao động, chết,… sẽ không được giải quyết.

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tham gia các công việc thời vụ, người lao động làm thời vụ cần lưu ý đến thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước khi nghỉ việc. Nếu muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trước đó người lao động thời vụ phải đã từng đi làm công việc khác và có đóng bảo hiểm thất nghiệp. Bởi lẽ công việc thời vụ thường chỉ làm dưới 01 năm và người lao động mới có thể đảm bảo thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi nghỉ việc.

3. Đang hưởng tiền thất nghiệp mà đi làm thời vụ, có bị dừng trợ cấp?

Một trong những lý do có thể khiến người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là khi có việc làm. Căn cứ  quy định tại Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP.

Cũng theo đó, người lao động được coi là có việc làm nếu:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

– Có quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm làm việc.

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp.

– Người lao động thông báo trung tâm dịch vụ việc làm là đã có việc làm.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp nếu đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động tìm được công việc thời vụ và được ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì sẽ bị dừng hưởng trợ cấp. Việc xác định thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp.  Trường hợp nếu người lao động đủ điều kiện thì thời gian này sẽ được bảo lưu để tính cho lần hưởng tiếp theo.

Kết luận

Như vậy, việc làm thời vụ cũng có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo luật mà Luật Vitam đã chia sẻ ở trên. Người lao động cần nắm được các quy định này để đảm bảo thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân. Hi vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết được vướng mắc của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *