Làm thế nào để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trong quá trình tìm kiếm công việc mới trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản giúp người lao động duy trì ổn định cuộc sống. Bởi vậy, người lao động cần nắm bắt rõ các quy định này để đảm bảo quyền lợi của bản thân. Vậy trong trường hợp người lao động muốn thay đổi nơi hưởng trợ cấp này thì có được hay không? Nếu được thì hồ sơ, thủ tục sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Vitam.

1. Điều kiện để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Làm thế nào để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Người lao động đủ điều kiện mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp được nộp hồ sơ đề nghị hưởng tại bất cứ trung tâm dịch vụ việc làm nào mà mình muốn nhận. Khẳng định này căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Trong trường hợp người lao động muốn chuyển đến nơi khác để hưởng trợ cấp này, phải đáp ứng điều kiện tại Điều 22 Nghị định 28/2015. Cụ thể:

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định trên, khi người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp tại nơi đã đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp trước đó thì mới có thể chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyện vọng.

2. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Làm thế nào để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

2.1. Hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp

Căn cứ theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH về đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động sẽ căn cứ theo các quy định này để làm hồ sơ, thủ tục.

2.2. Hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 22 Nghị định 28/2015. Theo đó, hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến gồm:

“a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để được chuyển đến nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mới, người lao động cần làm thủ tục ở cả hai địa điểm này. Việc làm hồ sơ phải đảm bảo đúng quy định mới có thể được giải quyết.

3. Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP, việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Người lao động nộp đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động có thể trực tiếp nộp tại đơn vị này hoặc gửi đơn thông qua bưu điện

Bước 2: Người lao động nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp từ trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp. Cách thức nhận thông qua 2 hình thức trực tiếp hoặc thông qua bưu điện.

Bước 3: Người lao động tiến hành nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi muốn chuyển đến. Hình thức nộp cũng có thể trực tiếp hoặc thông qua bưu điện.

Bước 4: Nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến phải gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, để tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Kết luận

Để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp với người lao động cần tuân thủ các điều kiện, hồ sơ và cách thức như Luật Vitam chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Hi vọng sau bài viết này, người lao động sẽ có thể tiến hành chuyển nơi hưởng trợ cấp mà mình mong muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *