Không có công đoàn cơ sở, có được xử lý kỷ luật lao động?

Không có công đoàn cơ sở có được xử lý kỷ luật lao động không? Việc xử lý kỷ luật phải được thực hiện đúng nguyên tắc; trình tự mà pháp luật quy đinh. Vậy, trường hợp không có công đoàn cơ sở, công ty có được tiến hành xử lý kỷ luật hay không? Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu ngay sau đây nhé!

1. Câu hỏi của khách hàng

Công ty tôi chuẩn bị xử lý kỷ luật người lao động nhưng chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Xin hỏi, trường hợp này chúng tôi phải giải quyết ra sao?

Cảm ơn Luật sư!

2. Luật sư trả lời

Hiện nay, theo quy định tại Bộ luật lao động 2019, công đoàn sơ sở là một trong những tên gọi của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.”

Như vậy, đây là tổ chức được lập ra nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là trong quá trình người lao động bị xử lý kỷ luật lao động.

Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 122 của Bộ luật Lao động năm 2019 được quy định như sau:

“1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;
c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;
d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.”

 

xử lý kỷ luật

Như đã nêu ở trên, khi xử lý kỷ luật lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên.

Đồng thời, tại điểm a, b khoản 2 Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP; cũng quy định về thời hạn thông báo của công ty tới các thành phần tham dự xử lý kỷ luật, cụ thể:

–  Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động; người sử dụng lao động thông báo về nội dung; thời gian; địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động; họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động; hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp;

– Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động; các thành phần phải tham dự họp xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Theo đó, trường hợp một trong số các thành phần tham dự không thể tham dự được thì sẽ thay đổi thời gian; địa điểm họp theo thỏa thuận của NLĐ và NSDLĐ hoặc theo quyết định của NSDLĐ.

Tuy nhiên, điểm c khoản 2 Điều 70 Nghị định này quy định thêm:

c) Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động

Như vậy, theo các căn cứ trên, khi xử lý kỷ luật lao động, công ty bạn bắt buộc phải thông báo đến Công đoàn cơ sở của . Trường hợp vi phạm quy định này, công ty đã vi phạm pháp luật về trình tự; thủ tục luật định và quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với bạn là không hợp pháp.

Nếu Công đoàn cơ sở đã được thông báo nhưng xác nhận không tham dự; hoặc xác nhận tham dự nhưng vắng mặt; thì cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đối với bạn không vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, từ 01/01/2021, sẽ có thêm tổ chức đại diện cho người lao động đó là tổ chức của người lao động. Đây là các tổ chức đại diện cho người lao động khác so với tổ chức công đoàn cơ sở.

Do đó, nếu không gia nhập công đoàn cơ sở hoặc doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở, người lao động trong doanh nghiệp được quyền lựa chọn thành lập, gia nhập vào tổ chức công đoàn hoặc một tổ chức của người lao động khác.

Vì vậy, khi công ty bạn xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa có công đoàn cơ sở thì phải có sự tham gia của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để có thể tiến hành thủ tục xử lý kỷ luật lao động.

Trên đây là bài chia sẻ của Luật Vitam. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *