Khi đăng ký nội quy lao động cần lưu ý những gì?

Nội quy doanh nghiệp giúp đảm bảo hoạt động quản lý của người sử dụng lao động. Vậy khi đăng ký nội quy lao động, doanh nghiệp cần lưu ý những gì, hãy cùng luật Vitam tìm hiểu!

Khi đăng ký nội quy lao động cần lưu ý những gì?

1. Nội quy lao động là gì?

Có thể hiểu nội quy lao động là những quy định về kỉ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi lao động tại một tổ chức, quy định việc xử lý hành vi vi phạm kỉ luật lao động của người lao động, quy định trách nhiệm vật chất đối vơi người lao động vi phạm kỉ luật lao động gây thiệt hại đến tài sản của công ty,…

2. Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019, về nội quy lao động như sau:

Điều 118. Nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

Như vậy, người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Người sử dụng lao động dưới 10 người không bắt buộc phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 quy định về đăng ký nội quy lao động:

Điều 119. Đăng ký nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Chiếu theo điều trên, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy  lao động tại cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động.
Khi đăng ký nội quy lao động cần lưu ý những gì?

3. Nội dung của nội quy lao động

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 quy định các nội dung chủ yếu của nội quy lao động như sau:

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trật tự tại nơi làm việc;

– An toàn, vệ sinh lao động;

– Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

– Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

– Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

– Trách nhiệm vật chất;

– Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Những nội dung trên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp cũng như những lao động có liên quan giúp việc quản lý cũng như môi trường làm việc được trọn vẹn.

4. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Căn cứ theo Điều 120 của Bộ luật Lao động 2019 quy định về hồ sơ nội quy lao động như sau

Điều 120. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

2. Nội quy lao động;

3. Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

4. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Như vậy, hồ sơ đăng ký nội quy gồm:

– Văn bản đề nghị đăng ký nội quy;

– Nội quy lao động;

– Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

– Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

5. Trình tự, thủ tục đăng ký nội quy lao động

Người sử dụng lao động thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây để đăng ký:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Bước 2. Chờ cơ quan chuyên môn xem xét, tiếp nhận hồ sơ

Bước 3. nhận phê duyệt nội quy lao động có hiệu lực pháp luật.

Luật Vitam đã cung cấp cho các bạn những thông tin pháp lý về đăng ký nội quy lao động, mọi thắc mắc bạn đọc có thể để lại góp ý cho Luật Vitam nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *