Hướng dẫn xin giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội

Để đảm bảo quyền hưởng bảo hiểm xã hội khi nghỉ ốm thì người lao động phải có giấy nghỉ ốm. Vậy giấy nghỉ ốm phải xin ở đâu thì người lao động mới được hưởng bảo hiểm xã hội. Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu.

1. Giấy nghỉ ốm là gì?

Giấy nghỉ ốm là một loại giấy tờ vô cùng quan trọng. Thông qua đó, người lao động sẽ có những căn cứ để hưởng chế độ nghỉ Bảo Hiểm Xã Hội.

Giấy nghỉ ốm hưởng BHXH là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho người lao động.

2. Xin giấy nghỉ ốm ở đâu cho hợp lệ?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT, giấy nghỉ ốm hợp lệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

b) Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Như vậy nếu người lao động muốn nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội  thì phải có giấy nghỉ ốm tại cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép hoạt động.

Cụ thể, sau khi người lao động thăm khám sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với thời gian nghỉ phù hợp với tình hình sức khỏe của người đó.


3 . Làm sao biết cơ sở y tế có thể cấp giấy nghỉ ốm hưởng BHXH?

Để biết chính xác cơ sở y tế nào gần nơi mình ở được phép cấp giấy nghỉ ốm hưởng BHXH, người lao động có thể tra cứu trực tiếp tại link sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/KCB-cap-giay-nghi-viec-huong-bhxh.aspx

Bước 1: Người lao động chọn Tỉnh thành >> Chọn Quận/huyện.

Bước 2: Tích chọn “Tôi không phải là người máy” >> Ấn Tra cứu.

Bước 3: Xem thông tin về cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH.

Người lao động có thể lựa chọn bất kì các cơ sở khám chữa bệnh trên để đến khám và xin giấy nghỉ việc hưởng BHXH.

4. Ai có thẩm quyền ký giấy nghỉ ốm hưởng BHXH?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội như sau: Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Nếu người khám chữa bệnh  cũng là người đứng đầu hoặc người được ủy quyền ký đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó thì người này chỉ cần ký và đóng dấu ở phần “Xác nhận của thủ trưởng đơn vị” và không phải ký tên ở Phần y, bác sĩ khám, chữa bệnh nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp.

Nếu người ký giấy nghỉ ốm này không có thẩm quyền thì giấy tờ đó không hợp lệ, cơ quan BHXH sẽ từ chối giải quyết hưởng chế độ cho người lao động.

5. Mất giấy nghỉ ốm hưởng BHXH có xin lại được không?

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 26 Thông tư 56/2017/TT-BYT, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH sẽ được cơ sở y tế mà người lao động đã tiến hành khám, chữa bệnh cấp lại trong các trường hợp sau:

a) Cấp lại giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong các trường hợp sau đây:
– Bị mất, bị hỏng;
– Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;
– Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định;
– Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
Trường hợp cấp lại phải đóng dấu “Cấp lại” trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Nếu làm mất giấy nghỉ ốm, người lao động có thể xin cấp lại. Giấy nghỉ ốm được cấp lại sẽ đóng dấu Cấp lại.

Trên đây là giải đáp liên quan đến vấn đề xin giấy nghỉ ốm ở đâu để được hưởng bảo hiểm xã hội mà Luật Vitam gửi tới các bạn. Người lao động cần tìm hiểu để khi nghỉ ốm vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội, tránh ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *