Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm

Cách tính lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ có nhiều thay đổi mới kể từ ngày 01/01/2021. Người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được tính tiền lương theo các công thức được quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020. Vậy cụ thể là tính như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Vitam nhé.

1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ

So với quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 thì Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung quy định về tiền lương làm thêm giờ vào ngày Tết. Hơn nữa, Luật mới căn cứ vào tiền lương thực trả cho công việc để tính tiền lương làm thêm giờ.

Các quy định về tiền lương làm thêm giờ được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Với những NLĐ làm việc hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc do các doanh nghiệp quy định căn cứ Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể được tính theo công thức như sau:

Số giờ làm thêm

X

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

X

Tiền lương ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

=

Tiền lương làm thêm giờ

Cụ thể trong đó là:

Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà NLĐ làm thêm giờ (T1)

 :

Tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày NLĐ làm thêm giờ (T2)

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

Chú ý:

+ Ở đây (T1) không bao gồm tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ, tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động; tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động. Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ; đi lại, tiền nhà ở; tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ.

+ Ở đây (T2) không không kể số giờ làm thêm, không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 tuần, 01 ngày theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn.

– Tiền lương ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày thường; được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

– Tiền lương ít nhất bằng 200% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày thường, được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Tiền lương ít nhất bằng 300% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày thường, được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày ngày nghỉ có hưởng lương, nghỉ lễ, tết. Chưa kể tiền lương của ngày nghỉ có hưởng lương; nghỉ lễ, tết đối với NLĐ hưởng lương theo ngày.

b. Với những NLĐ hưởng lương theo sản phẩm

Trường hợp NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, sẽ được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng; khối lượng sản phẩm theo định mức lao động; khối lượng sản phẩm ngoài số lượng theo thỏa thuận với doanh nghiệp. Cụ thể được tính theo công thức sau:

Số sản phẩm làm thêm

X

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

X

Tiền lương ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

=

Tiền lương làm thêm giờ

Chú ý:

– Tiền lương ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường; được áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;

– Tiền lương ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, được áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Tiền lương ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường; được áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết; ngày nghỉ có hưởng lương.

2. Tiền lương làm việc vào ban đêm có công thức tính như thế nào?

Tiền lương làm việc vào ban đêm được xác định căn cứ vào tiền lương thực trả của công việc (hiện quy định là tiền lương của công việc).

a. Với những NLĐ hưởng lương theo thời gian thì tiền lương làm việc vào ban đêm được tính theo công thức dưới đây:

 

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định như khi xác định tiền lương làm thêm giờ đã nêu ở trên.

b. Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

3. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như thế nào?

a. Với NLĐ hưởng lương theo thời gian thì tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính theo công thức sau:

Lưu ý, trong đó:

– Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được quy định như khi xác định tiền lương làm thêm giờ.

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ có hưởng lương, nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ; tết được hiểu như sau:

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, sẽ được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực tế trả của công việc đang làm vào ngày thường;

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thường, sẽ được tính ít nhất bằng 100% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày thường đối với trường hợp NLĐ không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày hôm đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); và ít nhất là bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đấy (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày ngày nghỉ có hưởng lương; nghỉ lễ, tết, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày thường.

b. Với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm thì tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính theo công thức sau:

Ở đây, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường; hoặc của ngày nghỉ lễ, tết; ngày nghỉ có hưởng lương hoặc của ngày nghỉ hàng tuần được hiểu như sau:

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, sẽ được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày thường đối với trường hợp NLĐ không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày hôm đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); và ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày thường đối với trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày hôm đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, sẽ được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường;

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ có hưởng lương; ngày nghỉ lễ, tết, sẽ được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư về cách tính lương làm thêm giờ. Hy vọng bài viết đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ đề này. Mọi thắc mắc hãy liên hệ với Luật Vitam để được tư vấn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *