HĐLĐ có phải ghi chức danh của người sử dụng lao động ký hợp đồng không?

HĐLĐ có phải ghi chức danh của người sử dụng lao động không? Đặc biệt là từ năm 2021 khi có những thay đổi về hợp đồng lao động. Trong đó có sự thay đổi về việc hợp đồng lao động có buộc ghi chức danh của NSDLĐ ký hợp đồng hay không? Luật Vitam sẽ giải đáp thắc mắc về lĩnh vực nay qua bài viết sau:

1. Hợp đồng lao động có phải ghi chức danh của NSDLĐ ký hợp đồng hay không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 21. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Như vậy, Bộ luật lao động năm 2019 đã quy định rõ trong HĐLĐ phải ghi chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động.

2. Hiệu lực thi hành

Căn cứ theo quy định tại Điều 220 Bộ luật lao động năm 2019 thì:

Điều 220. Hiệu lực thi hành

1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để áp dụng quy định của Bộ luật này.

3. Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức xã hội, xã viên hợp tác xã, người làm việc không có quan hệ lao động do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tùy từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định trong Bộ luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì bộ luật lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Trên đây là bài viết về vấn đề hợp đồng lao động phải ghi chức danh của NSDLĐ ký hợp đồng. Nếu còn vấn đề vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Luật Vitam để được tư vấn, giải đáp trực tiếp. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *