Giao kết nhiều HĐLĐ có trái quy định pháp luật không?

Giao kết nhiều hợp đồng lao động có đúng nội dung quy định pháp luật không?

Giao kết nhiều HĐLĐ là vấn đề không còn quá xa lạ. Liệu vấn đề giao kết nhiều hợp đồng lao động có vi phạm quy định pháp luật không? Và điều cần quan tâm khi giao kết nhiều hợp đồng lao động là gì? Hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu ngay sau đây nhé!

1. Pháp luật quy định về giao kết nhiều HĐLĐ:

Điều 19 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về việc giao kết nhiều hợp đồng lao động.

Theo đó, người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động một cách linh hoạt.

Các hợp đồng lao động phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Quy định tại khoản 1, Điều 20, Bộ Luật lao động năm 2019, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng:

  • Mà trong đó hai bên không xác định thời hạn
  • Thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng

  • Mà trong đó hai bên xác định thời hạn
  • Thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Điều cần quan tâm khi giao kết HĐLĐ

Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2.1.  Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì: Người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội với hợp đồng lao động đầu tiên.

2.2. Bảo hiểm y tế

Theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 thì:

Trường hợp đối tượng phải tham gia Bảo hiểm y tế có thêm một hoặc nhiều

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
  • Hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên

Thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

2.3. Bảo hiểm thất nghiệp

Theo khoản 1, Điều 43, Luật Việc làm năm 2013 quy định:

Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động thì tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng giao kết đầu tiên.

3. Kết luận

Người lao động có thể tham gia nhiều hợp đồng lao động cùng một lúc. Tuy nhiên, có những công việc cần phải chú ý khi nguời lao động không tham gia

hợp đồng lao động. Liệu có vi phạm quy định pháp luật không? cũng rất cần được quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *