Doanh nghiệp có được giảm lương khi NLĐ làm việc tại nhà trong thời gian dịch Covid-19?

NLĐ làm việc tại nhà là tình huống không còn hiếm gặp trong thời buổi dịch bệnh hoành hành. Hiện nay, nhiều câu hỏi đặt ra là các doanh nghiệp có được giảm lương Người lao động không? Bài viết dưới đây Luật Vitam sẽ cung cấp thông tin về vấn đề này. Cùng theo dõi ngay nhé!

1. Quy định của pháp luật về tiền lương trả cho nhân viên

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trong đó, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

“Điều 97. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.”

Như vậy, nếu không có bất cứ sự thay đổi nào thì người sử dụng lao động vẫn phải trả đủ lương cho người lao động theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng lao động.

2. Khi người lao động làm việc tại nhà trong thời gian dịch Covid-19 thì NLĐ có được giảm lương không?

Theo Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 về việc trả lương cho người lao động được quy định như sau:

“Điều 95. Trả lương

1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.”

Như vậy, việc trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương thỏa thuận; năng suất và chất lượng thực hiện công việc chứ không căn cứ vào địa điểm làm việc.
Nếu người lao động có năng suất và chất lượng công việc bằng hoặc tốt hơn so với năng suất và chất lượng khi làm tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp không được giảm lương của người lao động, hơn nữa còn phải trả đầy đủ lương cho người lao động theo thỏa thuận.

3. NSDLĐ có được trả lương chậm vì lý do Covid-19?

Nguyên tắc trả lương cho người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể:

Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.

Qua đó, có thể thấy doanh nghiệp có nghĩa vụ trả lương đúng hạn cho người lao động. Đối với trường hợp vì lý do bất khả kháng thì doanh nghiệp được quyền trả lương chậm; nhưng cũng không quá 30 ngày và nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì doanh nghiệp phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người doanh nghiệp mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

4. Doanh nghiệp có quyền không trả lương hoặc giảm lương nếu NLĐ không thể trực tiếp nhận lương hay không?

Theo khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 thì trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì doanh nghiệp có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Ngoài ra, nếu như người lao động không thể trực tiếp nhận tiền lương bằng hình thức tiền mặt. Thì doanh nghiệp có thể trả lương qua tài khoản ngân hàng; theo quy định tại khoản 2 Điều 96 Bộ luật Lao động 2019.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Vitam về vấn đề NLĐ làm việc tại nhà. Nếu có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *