Điều kiện tổ chức đối thoại tại nơi làm việc khi có yêu cầu của một bên

Đối thoại tại nơi làm việc là nội dung có nhiều điểm mới khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề này. Cùng theo dõi bài viết nhé.

1. Điều kiện tổ chức đối thoại tại nơi làm việc khi có yêu cầu của một bên

Căn cứ theo quy định tại Điều 63 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định như sau:

“Điều 63. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

1. Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

2. Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp sau đây:

b) Khi có yêu cầu của một hoặc các bên;”

doi-thoai-tai-noi-lam-viec

Bên cạnh đó; căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì:

“Điều 40. Tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên

1. Việc tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên được tiến hành khi nội dung yêu cầu đối thoại của bên đề nghị đối thoại bảo đảm các điều kiện sau:

a) Đối với bên người sử dụng lao động, nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động;

b) Đối với bên người lao động, nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của ít nhất 30% số thành viên đại diện của bên người lao động tham gia đối thoại quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định này.”

Qua đó, có thể thấy việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc khi có yêu cầu của một bên cần đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:

– Đối với người sử dụng lao động: nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động;

– Đối với người lao động: nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của ít nhất 30% số thành viên đại diện của bên người lao động tham gia đối thoại theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

2. Trình tự, thủ tục đối thoại tại nơi làm việc khi có yêu cầu của một bên

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 40. Tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên

2. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung yêu cầu đối thoại quy định tại khoản 1 Điều này, bên nhận được yêu cầu đối thoại phải có văn bản trả lời, thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại. Người sử dụng lao động và đại diện đối thoại bên người lao động có trách nhiệm phối hợp, tiến hành tổ chức đối thoại.

3. Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của đại diện các bên tham gia đối thoại theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này.

4. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng lao động có trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại diện người lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến người lao động là thành viên.”

Như vậy:

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung yêu cầu đối thoại thì, bên nhận được yêu cầu đối thoại có trách nhiệm:

– Trả lời bằng văn bản;

– Thống nhất về địa điểm, thời gian tổ chức đối thoại.

Bên sử dụng lao động và đại diện đối thoại bên người lao động có trách nhiệm phối hợp; tiến hành tổ chức đối thoại.

doi-thoai-tai-noi-lam-viec

Công khai nội dung đối thoại:

Thời gian: Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại.

người sử dụng lao động bắt buộc công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của cuộc đối thoại. Tổ chức đại diện người lao động hoặc nhóm đại diện đối thoại của người lao động sẽ phổ biến những nội dung chính của cuộc đối thoại đến người lao động là thành viên.

Trên đây là những tư vấn của luật sư cho vấn đề đưa ra. Nếu còn thắc mắc nào liên quan đến nội dung này hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Luật Vitam rất mong nhận được phản hồi từ bạn đọc. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo. Cùng theo dõi để cập nhật những thông tin pháp lý mới nhất nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *