Điều kiện ký HĐLĐ không xác định thời hạn

Điều kiện ký HĐLĐ không xác định thời hạn

HĐLĐ không xác định thời hạn là gì? Điều kiện để ký loại hợp đồng này bao gồm những khoản nào bạn đã biết chưa? Nếu chưa hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây bạn nhé!

Hợp đồng lao động 2019

1. Phân loại hợp đồng lao động

– Căn cứ pháp lý: Khoản 1 điều 20 Bộ Luật Lao động 2019

– Cụ thể:

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.”

2. Khi nào được ký HĐLĐ không xác định thời hạn

– Căn cứ pháp lý: Khoản 2 điều 20 Bộ Luật Lao động 2019

– Cụ thể:

“2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b. Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”

Trên đây là những giải đáp của Luật Vitam. Nếu có câu hỏi nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *