Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Nhiều người lao động tham gia bảo hiện xã hội hiện nay muốn rút sổ bảo hiểm xã hội một lần. Vậy điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần là gì, hay cùng Luật Vitam tìm hiểu.

1. Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì?

Căn cứ theo Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì bảo hiểm xã hội là sự bù đắp một phần thu nhập dành cho người lao động khi người lao động bị ốm đau, thai sản hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.

Dựa vào cơ sở này mà trong một số trường hợp những người lao động tham gia BHXH sẽ được yêu cầu giải quyết BHXH 1 lần.

2. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện để nhận bảo hiểm xã hội một lần được quy định cụ thể là:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Theo quy định trên và  khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 95/2013/QH13, người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 01 lần nếu thuộc một trong các trường hợp:

– Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định tại năm 2021 như sau:

+ Đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam, đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ

+ Đủ 55 tuổi 03 tháng – 60 tuổi 03 tháng đối với nam, đủ 50 tuổi 04 tháng – 55 tuổi 04 tháng đối với nữ và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

+ Đủ 50 tuổi 03 tháng – 60 tuổi 03 tháng đối với nam, đủ 45 tuổi 04 tháng – 55 tuổi 04 tháng đối với nữ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

+ Bất cứ độ tuổi nào khi bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

– Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ 55 tuổi 04 tháng mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Ra nước ngoài để định cư

– Mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng

– Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu

– Sau 01 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội

Như vậy, nếu nằm trong những trường hợp này, người lao động tham gia BHXH  sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội 01 lần nếu có yêu cầu.

3. Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng BHXH 1 lần?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 hành nêu rõ:

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra tại Khoản 4 Điều 2 của bộ luật này quy định:

4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, người lao động tham gia BHXH tự nguyện được hưởng BHXH 01 lần nếu có yêu cầu thuộc trường hợp:

– Đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam, đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH (độ tuổi này áp dụng cho năm 2021)

– Ra nước ngoài để định cư

– Đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế

Ngoài ra, khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 còn đề cập tới trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì cũng được nhận BHXH 1 lần.

Có thể thấy, pháp luật hiện hành không có bất cứ sự phân biệt nào giữa người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện trong việc hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần. Nếu có yêu cầu và đủ điều kiện theo luật định thì đều được giải quyết.

Trên đây là những thông tin pháp lý về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần à Luật Vitam gửi tới các bạn. Hãy tìm hiểu nếu muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *