Điều kiện để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Điều kiện để đơn vị được thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động là gì? Pháp luật quy định thế nào về điều kiện để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất? Trường hợp có người về hưu trong thời gian tạm dừng đóng thì thế nào? Hãy cùng luật Vitam tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây:

1. Điều kiện để người sử dụng lao động tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

Theo Điều 4 đến Điều 8 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19 thuộc gói 26.000 tỷ đồng và hướng dẫn điều kiện, quy trình hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Theo đó, NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021 sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

– Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động:

 • Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động
 • Hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị

– Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

– Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

– Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Như vậy, số lao động tham gia BHXH tính giảm chỉ bao gồm người:

 • Làm việc theo hợp đồng làm việc
 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên
 • Người quản lý doanh nghiệp
 • Người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

Số lao động tham gia BHXH tính giảm không bao gồm NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1/5/2021.

2. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 6 tháng tính từ tháng NSDLĐ nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ:

– Nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định này

– Hãy tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng

Trường hợp hết thời gian tạm dừng đóng, NLĐ và NSDLĐ phải:

 • Tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
 • Đảm bảo đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả NLĐ ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động)

Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ, nếu NSDLĐ không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng sẽ được xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội

Lưu ý:

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ của NLĐ:

 • Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất
 • Chấm dứt hợp đồng lao động

Thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện:

 • Đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng
 • Để giải quyết chế độ cho người lao động

Như vậy, bạn và doanh nghiệp của bạn được tạm dừng đóng vào quỹ

Trường hợp có người về hưu trong thời gian tạm dừng đóng thì chủ sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù riêng cho trường hợp này để nhận sổ hưu.

Tổng kết

Bài viết đã nêu rõ về:

 • Điều kiện để đơn vị được thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động
 • Điều kiện để người sử dụng lao động tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

Trên đây là những tư vấn của luật sư cho vấn đề đưa ra.Nếu còn thắc mắc nào liên quan đến nội dung này hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Luật Vitam rất mong nhận được phản hồi từ bạn đọc. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo. Cùng theo dõi để cập nhật những thông tin pháp lý mới nhất nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *