Có được tạm hoãn thực hiện HĐLĐ nhiều lần do dịch bệnh Covid-19 không?

Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ là vấn đề nhiều người lao động gặp phải. Vậy trong thời gian tạm hoãn hợp đồng do Covid-19, người lao động cần biết gì? Có được tạm hoãn thực hiện HĐLĐ nhiều lần do dịch bệnh Covid-19 không? Luật Vitam sẽ giải đáp lĩnh vực này qua bài viết sau:

1. Có được tạm hoãn thực hiện HĐLĐ nhiều lần do dịch bệnh Covid-19 không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;

đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Như vậy, nếu công ty với người lao động đã thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ. Sau đó thì quay trở lại làm việc bình thường. Đến khi tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại như thế này thì công ty vẫn có thể thỏa thuận tạm hoãn thêm 1 lần nữa vì pháp luật cũng không có quy định giới hạn số lần được tạm hoãn hợp đồng lao động.

2. Các trường hợp được tạm hoãn thực hiện HĐLĐ 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;

đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Như vậy, nếu như NLĐ thuộc một trong các trường hợp trên thì sẽ được tạm hoãn thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật

Trên dây là nội dung về việc có được tạm hoãn thực hiện HĐLĐ nhiều lần do dịch bệnh Covid-19 không? Nếu còn vướng mắc, hãy liên hệ ngay với Luật Vitam để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *