Chế độ trợ cấp tuất 1 lần đối với người hưởng lương hưu

Chế độ trợ cấp tuất 1 lần được người lao động đặc biệt quan tâm khi làm việc trong môi trường độc hại và nguy hiểm. Năm 2021 trợ cấp tuất 1 lần phải đảm bảo điều kiện gì và mức trợ cấp tuất 1 lần như thế nào? Ngay sau đây Luật Vitam sẽ giúp người lao động hiểu rõ hơn.

1. Điều kiện hưởng trợ cấp tuất 1 lần.

Trợ cấp tử tuất là một trong những chế độ nhằm mục đích an sinh xã hội. Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội nếu không may bị chết; trong trường hợp đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ tuất 1 lần.

Căn cứ vào Điều 69, Luật bảo hiểm xã hội 2014. Những người quy định tại Khoản 1; và Khoản 3 Điều 66 thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

– Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 67 của Luật này;

– Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1; Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng quy định tại Khoản 2; Điều 67 của Luật này;

– Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Khoản 2; Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần. Trừ trường hợp con dưới 06 tuổi; con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân (thân nhân quy định tại Khoản 6 Điều 3, của Luật này) thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Lưu ý:

Thân nhân của người lao động được quy định tại Khoản 6, Điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội; là người có mối quan hệ với người tham gia BHXH như sau

– Thân nhân là con đẻ, con nuôi của người tham gia BHXH.

– Thân nhân là vợ hoặc chồng; cha đẻ; mẹ đẻ; cha nuôi; mẹ nuôi; cha vợ hoặc cha chồng; mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia BHXH.

– Thân nhân là thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Sau khi xét đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất 1 lần; trong vòng 04 tháng thân nhân cử người lao động đã chết làm 01 bộ hồ sơ theo quy định nộp lên cơ quan BHXH.

2. Mức hưởng trợ cấp tuất 1 lần

a. Trường hợp người lao động trước khi chết tham gia BHXH bắt buộc

 Mức trợ cấp tuất một lần đối với trường hợp người lao động trước khi chết tham gia BHXH bắt buộc được quy định tại Điều 70 như sau:

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia BHXH; hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH cụ thể:

– Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH; cho những năm đóng BHXH trước năm 2014.

– Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

– Mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần; thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết; được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu như sau:

– Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng;

– Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng (trong mốc hưởng là 48 tháng) lương hưu; mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Lưu ý: Mức lương cơ sở dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.

b.  Trường hợp người lao động trước khi chết tham gia BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện đang đóng BHXH; người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Trợ cấp tuất 1 lần đối với trường hợp người lao động tham gia BHXH tự nguyện quy định tại Điều 81, Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

Mức trợ cấp tuất 1 lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH; hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH được tính:

– Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; (quy định tại Điều 79 của Luật này) cho những năm đóng BHXH trước năm 2014.

– Bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

– Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm; thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH;

– Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện; thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu:

– Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.

– Trường hợp chết vào tháng thứ 3 hưởng lương hưu trở đi. Thì cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng (trong mốc hưởng là 48 tháng) lương hưu.

Đây là một trong những chế độ nhằm mục đích an sinh xã hội giúp người dân an tâm làm việc.Trợ cấp tuất 1 lần giúp thân nhân của người chết phần nào giảm được nỗi lo hậu sự. Giúp đỡ họ trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn.

Trên đây là những tư vấn của luật sư cho vấn đề đưa ra. Nếu còn thắc mắc nào liên quan đến nội dung này hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Luật Vitam rất mong nhận được phản hồi từ bạn đọc. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo. Cùng theo dõi để cập nhật những thông tin pháp lý mới nhất nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *