Chế độ thai sản thay đổi như thế nào từ ngày 01/9/2021?

Chế độ thai sản trước kia được coi là dành riêng cho lao động nữ, tuy nhiên hiện nay chế độ này đã được quy định cả đối với lao động nam. Vậy cụ thể các quy định liên quan đến chế độ này như thế nào, Luật Vitam sẽ cập nhật những quy định mới nhất tới bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Những thay đổi về chế độ thai sản đối với lao động nam

Căn cứ quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014, lao động nam được hưởng chế độ thai sản nếu đang đóng BHXH mà có vợ sinh con. Tuy nhiên, chế độ thai sản mà lao động nam được hưởng sẽ có một số thay đổi từ ngày 01/9/2021 như sau:

1.1. Việc hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con

Trước đây, Theo quy định cũ tại theo điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, chỉ có 01 trường hợp duy nhất được hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con đó là khi chỉ có lao động nam tham gia BHXH bắt buộc mà đã đóng từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.

Căn cứ theo Điều 38 Luật BHXH năm 2014 đã nêu rõ mức trợ cấp 01 lần khi sinh con:

Trợ cấp 01 lần/con = 2 x Mức lương cơ sở = 2,98 triệu đồng

Điều kiện để hưởng loại trợ cấp này đối với lao động nam sẽ có sự điều chỉnh từ 01/9/2021. Cụ thể:  Lao động nam được hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con nếu thuộc một trong 02 trường hợp:

– Chỉ có lao động nam tham gia BHXH và phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.

-Cả 2 vợ chồng cùng tham gia BHXH bắt buộc nhưng người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà người cha đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con.

Từ những căn cưa trên có thể thấy, qy định mới nhất từ 01/09/2021 đã bổ sung thêm trường hợp lao động nam được nhận trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con. Đây là điểm mới trong chế độ thai sản áp dụng với nam giới.

1.2. Cách xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con với lao động nam từ 01/09/2021

Theo quy định, thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con được xác định như sau:

– Sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và:

+ Tháng đó có đóng BHXH: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+ Tháng đó không BHXH: Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Đây chính là quy định mới và được bổ sung thêm từ thời điểm 01/09/2021. Những quy định trước không hề có quy định nào liên quan tới các trường hợp này.

1.3. Cách tính thời gian nghỉ thai sản cho nam

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 ghi nhận thời gian hưởng chế độ thai sản của nam như sau:

– 05 ngày làm việc với những trường hợp thông thường;

– 07 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi; từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Từ 01/9/2021, nếu nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định. Trước đây luật không hướng dẫn về trường hợp nghỉ nhiều lần.

2. Điều chỉnh cách tính tiền thai sản trong trường hợp mang thai đôi

Khi sinh con và có đủ thời gian tham gia BHXH theo quy định, lao động nữ sẽ được hưởng tiền chế độ thai sản bao gồm: trợ cấp 01 lần khi sinh và tiền trợ cấp thai sản.

Và để đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ mang thai đôi trở lên khi sinh con mà có thai bị chết hoặc chết lưu, cách tính tiền thai sản đối trường hợp này đã có sự thay đổi. Cụ thể:

Từ 01/9/2021: Thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu. Trợ cấp thai sản trong 06 tháng, cụ thể:

Mức hưởng/tháng  = 100%  x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

3. Quy định mới về cách tính thời gian hưởng chế độ thai sản

Đây được xem là điểm mới duy nhất quy định thay đổi khiến quyền lợi người lao động bị mất đi với trường hợp này. Từ 01/9/2021: Thời gian khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; thời gian lao động nam nghỉ khi vợ sinh con; khi thực hiện các biện pháp tránh thai mà trùng thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương: Không được tính hưởng chế độ thai sản. Trước đây không có quy định về vấn đề này theo luật. Hiện nay, khi khi quy định mới được áp dụng, người lao động sẽ mất đi một phần quyền lợi.

4. Hướng dẫn mới liên quan đến chế độ dưỡng sức sau thai sản

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Ngoài ra, Thông tư 06/2021 đã có một số bổ sung như sau:

4.1. Cách xác định thời gian 30 ngày đầu làm việc

Trước đây không có hướng dẫn về quy định này . Từ 01/9/2021: Khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc được tính kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi.

4.2. Trường hợp trong năm có nhiều lần nghỉ dưỡng sức sau thai sản

Quy định này trước kia theo luật cũng không quy định. Thời điểm từ 01/09/2021, lao động nữ trong một năm mà vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sinh con thì thời gian hưởng chế độ dưỡng sức tối đa/năm của mỗi trường hợp như sau:

– Lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên thời gian tối đa là 10 ngày.

– Lao động nữ sinh con phải phẫu thuật thời gian tối đa là 07 ngày.

– Các trường hợp khác thời gian tối đa là 05 ngày.

5. Kết luận

Trên đây là những chia sẻ của Luật Vitam về những thay đổi trong chế độ thai sản từ 01/09/2021. Đây chính là những quy định mới nhất, bổ sung nhiều vấn đề mà luật trước đây quy định. Ngoài ra, cũng có một số quy định thay đối so với trước. Quý vị và các bạn hãy theo dõi thường xuyên các bài viết của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất theo quy định của luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *