Cách tính tiền tàu xe đi đường, tiền lương ngày phép năm 2021

Theo quy định của pháp luật người lao động sẽ có thời gian nghỉ phép năm theo quy định, thời gian này người lao động không phải đi làm nhưng vẫn được hưởng lương. Vậy cách tính tiền tàu xe đi đường, tiền lương ngày phép năm 2021 như thế nào, hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu.

1. Thời gian nghỉ phép năm của người lao động 

Căn cứ theo Điều 113 BLLĐ năm 2019 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về  nghỉ hằng năm, người lao động làm đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm như sau:

– 12 ngày làm việc đối với công việc trong điều kiện bình thường

– 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

– 16 ngày làm việc đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Bên cạnh đó, cứ làm việc đủ 5 năm thì người lao động được tính thêm tương ứng 1 ngày phép (căn cứ theo Điều 114 BLLĐ năm 2019).

Trong khi đó, người lao động nếu chưa làm việc đủ 12 tháng chỉ được nghỉ phép năm với số ngày tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Tuy nhiên thời gian làm việc tính hưởng phép năm từ 01/02/2021 có sự điều chỉnh theo Nghị định 145/2020. Theo đó, thời gian người lao động bị tạm giam, tạm giữ sẽ không được tính vào thời gian làm việc hưởng phép năm.

Căn cứ Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, thời gian làm việc tính hưởng phép năm bao gồm:

  • Thời gian học nghề, tập nghề nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động;
  • Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc;
  • Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương;
  • Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng/năm;
  • Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 06 tháng;
  • Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng/năm;
  • Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản;
  • – Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc;
  • Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động;
  • Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

2. Cách tính tiền tàu xe đi đường trong thời gian nghỉ phép năm

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 113 BLLĐ năm 2019 quy định:

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Tuy quy định này không hề nhắc đến tiền tàu xe đi đường nhưng người lao động vẫn sẽ được hưởng quyền lợi này theo hướng dẫn tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 67. Tiền tàu xe, tiền lương trong thời gian đi đường, tiền lương ngày nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác

1. Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm theo khoản 6 Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thoả thuận.

Theo đó, người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì nhận thêm tiền tàu xe cho những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm. Số tiền tàu xe này sẽ do các bên tự thỏa thuận nhưng người lao động chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Bên cạnh đó, người lao động còn được tính thêm tiền lương cho những ngày đi đường (từ ngày thứ 3 trở đi) theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.
3. Thời gian nghỉ phép năm được hưởng những chế độ gì?

Theo Khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động

Như vây, người lao động khi nghỉ phép năm được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Khoản 2 Điều 67 Nghị định 145 như sau:

2. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Theo đó, người lao động sẽ được trả lương cho những ngày nghỉ phép năm theo tiền lương trong hợp đồng lao động tại thời điểm nghỉ phép. Cách tính tiền lương nghỉ phép năm theo công thức sau:

Tiền lương nghỉ phép năm

=

Tiền lương tháng theo hợp đồng lao động tại thời điểm nghỉ

:

Thời gian làm việc bình thường của tháng tại thời điểm nghỉ

x

Số ngày nghỉ phép năm

Bên cạnh đó, trường hợp người lao động do thôi việc hoặc bị mất việc làm mà chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết phép năm sẽ được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày này theo tiền lương của tháng trước liền kề trước khi nghỉ việc.

Ngoài ra, theo khoản 5 Điều này quy định:

. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

Theo đó, nếu chưa đến kỳ trả lương, người lao động nghỉ hằng năm còn được tạm ứng tiền lương. Số tiền ít nhất mà người lao động có thể tạm ứng trong trường hợp này là bằng tiền lương của những ngày nghỉ phép.

Bên cạnh đó, người lao động cũng có thể được hỗ trợ thêm tiền tài xe và tiền lương khi nghỉ phép nếu thuộc khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động:

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Như vậy, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm trong trường hợp này sẽ do hai bên thoả thuận (căn cứ khoản 1 Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

Trên đây là những thông tin pháp luật về Cách tính tiền tàu xe đi đường, tiền lương ngày phép năm 2021 mà Luật Vitam gửi tới mọi người, người lao động cần lưu ý những quy định trên để đòi hỏi quyền lợi chính đáng trong thời gian nghỉ hằng năm nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *