Biểu mẫu, thủ tục nhận hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19  gây ra những khó khăn cho người lao động rất nặng nề, Nhà nước ta đã đề ra những phương án hỗ trợ cho người lao động bằng tiền mặt để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn của người lao động. Vậy điều kiện, biểu mẫu, thủ tục nhận hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116 như thế nào hãy cùng Luật Vitam tìm hiểu.

1. Nghị quyết 116

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác độnnặng nề lên nhiu mặt của đời sng xã hội, ảnh hưng lớn đến việc làm, đời sng, thu nhập ca người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Mục đích của Nghị quyết là:

– Thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưng bởi đại dịch COVID-19.

– Góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động.

– Hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

– Phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động.

2. Điều kiện nhận hỗ trợ đối với người lao động

Căn cứ theo Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về đối tượng được nhận hỗ trợ ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội như sau:

(1) Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

– Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị

– Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

(2) Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo đó, mức tính hỗ trợ được cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, nếu người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng là căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được hưởng.

3. Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

 Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

– Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, gửi người sử dụng lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động chậm nhất là hết ngày 20/10/2021.

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin; sau đó lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh rồi gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật trước ngày 11 tháng 11 năm 2021.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Nếu thuộc trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

– Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ , Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Nếu thuộc trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là những nội dung pháp luật mà Luật Vitam gửi tới các bạn về chủ đề Biểu mẫu, thủ tục nhận hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116. Người lao động cần biết để được nhận trợ cấp trong thời kỳ khó khăn này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *