3 hình thức khi giao kết hợp đồng lao động từ 01/01/2021

Giao kết hợp đồng lao động luôn là vấn đề được người lao động quan tâm. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ về những thay đổi liên quan đến BLLĐ 2019. Trong đó, có 3 hình thức khi giao kết HĐLĐ từ 01/01/2021. Luật Vitam sẽ giải đáp lĩnh vực này qua bài viết sau:

1. Hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2019 

Điều 13. Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.”

Như vậy, định nghĩa HĐLĐ đã được bổ sung thêm cụm từ “có trả công” so với Bộ luật Lao động 2012. Trường hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

3 hình thức khi giao kết hợp đồng lao động từ 01/01/2021

2. Có 3 hình thức khi giao kết hợp đồng lao động

Hình thức của hợp đồng lao động được quy định tại Bộ luật lao động 2019 như sau:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

– Hợp đồng lao động bằng văn bản

Đối với hình thức hợp đồng bằng văn bản có quy định giống với BLLĐ 2012 (Điều 16). Theo đó, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản. Người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp giao kết bằng lời nói.

– Hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu

Thông điệp dữ liệu được xem là một hình thức của hợp đồng. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản khi hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

– Được giao kết hợp HĐLĐ bằng lời nói

Hình thức giao kết HĐLĐ này được áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng;

Trừ các trường hợp sau đây bắt buộc phải giao kết HĐLĐ bằng văn bản dù hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng:

– Giao kết HĐLĐ với nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thông qua một người lao động trong nhóm được ủy quyền giao kết HĐLĐ để làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (Theo khoán 2 Điều 18).

– Giao kết HĐLĐ với người chưa đủ 15 tuổi (Khoản a Điểm 1 Điều 145).

– Giao kết HĐLĐ với lao động là người giúp việc gia đình (Khoản 1 Điều 162).

Đây là 3 hình thức khi giao kết HĐLĐ từ 01/01/2021. Người sử dụng lao động và người lao động cần nắm vững quy định pháp luật về nội dung này , quá đó lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. Vừa tạo sự thuận tiện, vừa có thể tránh các tranh chấp phát sinh sau này.

Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung bạn đang quan tâm. Nếu còn vướng mắc, hãy liên hệ ngay Luật Vitam để được hỗ trợ. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *